Lovsurr mot samhandling

Lovsurr mot samhandling

LEDER: Hvorfor i all verden var ikke forskriften på plass da Samhandlingsreformen ble satt ut i live?

Helseregisterloven setter skranker for hvordan helseopplysninger kan deles digitalt. Regelen er at dette bare kan gjøres mellom avdelinger i det som kalles juridiske enheter. Det vil si at landets kommuner ikke kan dele slike opplysninger med private helseaktører, andre kommuner eller spesialisthelsetjenesten – og omvendt.

Dette har skapt vansker for Oslo kommune. Kommunen har blant annet har satt bort deler av eldreomsorgen til private aktører, og har slik sett et åpenbart behov for å dele helseopplysninger på tvers av juridiske enheter. Og det gjør kommunen også. Denne saken har versert i Datatilsynet i en årrekke. I påvente av et nytt direktiv som skal regulere denne problemstillingen – som nå er på høring – har Oslo kommune fått gjentatte dispensasjoner for praksisen.

Spørsmålet om deling av helseopplysninger har fått fornyet aktualitet med innføringen av Samhandlingsreformen ved årsskiftet. Den representerer en stor omveltning for helsevesenet i Norge. Reformen gir blant annet kommunene ansvaret for pasienten når de er friske nok til å skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Hvordan skal dette gå til hvis ikke journalene kan deles digitalt mellom de to instansene? Lettvint blir det i hvert fall ikke, og slett ikke sikkert hvis journalene må flyttes fysisk fra et sted til et annet.

Nå er altså det nye direktivet ute på høring, og departementet håper på en implementering 1. januar 2013. Men det åpenbare spørsmålet er hvorfor i all verden dette ikke var på plass da Samhandlingsreformen ble satt ut i live. Det er vanskelig å tenke seg et viktigere premiss for reformen enn at informasjon må kunne deles mellom de ulike helsevirksomhetene på en effektiv måte. Men foreløpig er det altså ikke lov. Det lover ikke godt Norges største omveltning i helsevesenet på mange tiår.

Et annet illevarslende poeng er at Datatilsynet stiller seg tvilende til om forskriften faktisk adresserer problemet. Den foreløpige konklusjonen er at den ikke gjør det. I så fall kommer det til å ta enda lengre tid før Samhandlingsreformen kan tas på alvor for dem som skal følge den.

Makan!

Få gratis nyhetsbrev om helse og it