Lunkne til ny mobilhype

Lunkne til ny mobilhype

Mobiltelefonprodusentene har hauset opp "push to talk"- teknologien. Men hvor langt er teleselskapene kommet og hva kan det egentlig brukes til?

Noen kaller det en slags walkie talkie-løsning, andre mener det er ip-telefoni over gprs. Navnet er uansett "push to talk" eller "trykk og snakk". Det hele går ut på at man med et tastetrykk på mobiltelefonen kan spille inn en beskjed for så å sende denne til en eller flere personer fra en forhåndsdefinert adresseliste.

En slags talende sms, om man vil. Tjenesten krever imidlertid noe tilpasninger hos operatørene og nye mobiltelefoner med den nødvendige programvaren. Telenor og Netcom hevder mobiltelefonprodusentene ennå ikke er ferdig med standardisering og at det derfor ikke haster med tilpasninger fra deres side. Nokia, på sin side, sier at alt er klart.

For lite utprøvd

Og potensielle brukere er svært avventende. Politiets voldsalarm er en slags push-to-talk over gsm-nettet.

-- Dette er altfor lite utprøvd til at vi har vurdert dette, sier Morgan Grindheim som seniorrådgiver hos Politidirektoratet.

Grindheim har vært sentral i arbeidet med å utvikle voldsalarmer for kvinner, slik at de ved et tastetrykk på sin mobiltelefon kommer til politiet. De utsatte kvinnene er utstyrt med spesialtelefoner fra Gap, Etf og Benefon.

-- Push to talk kan ikke erstatte konseptet vi har i dag på voldsalarmer, fordi vi er avhengig av spesielt robuste telefoner som også har innebygget gps som vi bruker for å lokalisere brukeren. Og ingen av de ptt-telefonene jeg har sett til nå har dette, sier Grindheim videre.

-- Teknologien virker dessuten litt umoden, men jeg vil ikke utelukke at ikke push to talk kan være noe for oss i fremtiden, sier seniorrådgiveren.

Avventende teleselskaper

-- Det er like enkelt som en walkie talkie, men brukeren sender en melding. Og du kan bare snakke den enen veien, sier Sigurd Sandvin som er informasjonssjef i Telenor Mobil. Sandvin sier at den grunnleggende infrastrukturen ligger der allerede, menat de må kjøpe en server som tar seg av trafikken og faktureringen.

-- Vi må også finne ut hva slags inntektsmodell vi skal legge oss på, sier Sandvin.

Siden ptt-talemeldingen går som data over gprs vil man med dagens gprs-prising (per kb/s) måtte betale mer for en melding med mye bakgrunnsstøy enn for den samme medlingen spilt inn i rolige omgivelser. Derfor mener Sandvin at en pris per melding kanskje være den mest fornuftige prisingen. Telenor Mobil føler imidlertid at de ikke har dårlig tid med å få på plass løsninger.

-- Noe av problemet nå er at det ikke er noen felles standard. Før mobilprodusentene blir enige, komme ikke vi til å gjøre noe. Men at det blir enighet er jeg sikker på, sier Sandvin..

Ikke først i verden

Heller ikke Netcom vil løpe mann av huse for å tilpasse sine nett for push to talk.

-- Vi har pilotert det, det vi har til nå er en ganske dårlig kundeopplevelse. Dette er ikke noe vi ønsker å være først i verden på, men heller ikke være for sent ute. Dessuten er standardrisering av teknologien prematur, sier Trond Lund i Netcom.

Trond Lund tror det blir tungt for push to talk og konkurrere med suksesser som sms og mms.

-- Det skal mye til for at brukerne bytter ut tjenester man allerede bruker. Men der push-to talk er den beste løsningen kan det ha noe for seg. Som for eksempel for budfirmaer og hoteller hvor man rakst vil ha talemeldinger ut til flere. Men vi har ikke mange kunder som roper etter denne tjenesten, sier Lund.

Nokia er positive

-- Ptt er allerede en standard fra Open Mobile Alliance, som har de største mobiltelefonprodusentene som medlemmer, sier Erik Anderbjörk, direktør for forretningsløsninger i Nokia og er dermed uening med Netcom og Telenor. Han har dessuten store forventninger til teknologien.

-- Vi vil etter hvert komme med push to talk muligheter i de fleste av våre telefoner, og vi har store forventninger til teknologien. Foruten forbrukermarkedet som sender talemeldinger til venner og kjente ser han for seg profesjonelle brukergrupper.

-- Med ptt kan man få ut raske beskjeder og få svar. Jeg ser for meg eksempelvis et hoteller som brukere, sier Anderbjörk

Tjeneste i særklasse?

Tenk deg at noen har knust en flaske rødvin i femte etasje i et hotell. Da kan hotellsjefen sende en talemelding om dette som umiddelbart spilles av på samtlige av vaskepersonalets mobiltelefoner - den som er nærmest kan svare at han eller hun tar saken.

-- Rent umiddelbart er nok denne teknologien ikke noe for oss, sier Stein Slemdal som er it-sjef ved Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Selmdal sier at hotellet allerede har god kommunikasjon med rengjøringspersonalet, blant annet over tv-apparatene på rommene. Sikkerhetsavdelingen har dessuten tradisjonelle walkie-talkier som de benytter i sin kommunikasjon.

-- Men det kan jo være at denne teknologien modens, og hvis vi på et tidspunkt gir alle våre ansatte mobiltelefoner - kan push to talk være noe vi ser på, avslutter Slemdal.