Luxembourg er siste stopp for Microsoft

Luxembourg er siste stopp for Microsoft

En avgjørelse i EU-domstolen i Luxembourg blir neppe anket videre, sier Grete Faremo, Microsofts europadirektør for samfunnskontakt.

Microsoft vs. EU ruller videre i Court of First Instance, EUs nest høyeste rettsinstans, fram til fredag.

Når de 13 dommerne har sagt sitt, er også siste ord sagt i saken, antar Grete Faremo, Microsofts direktør for samfunnskontakt i Vest-Europa.

- Det er mulig å ta dette til den aller høyeste rettinstansen, men jeg tror det er lite sannsynlig at det skjer. Vi ønsker en avklaring nå, sier Grete Faremo til Computerworld.no.

Hun mener saken er veldig viktig for selskapet.

Les også: - La Media Player være i fred

- Det handler om hvilken modell for innovasjon som kan benyttes i en ny næring, og som det er trygt å anvende også om man er dominerende i et marked. Det er helt opplagt veldig krevende å sette slike rammer, sier Faremo.

Det ventes å ta måneder før dommerne har tatt en endelig beslutning i saken, men den vil altså være avgjørende, antar Faremo.

Avviste konkurransevridning

Ankesaken er nå inne i sin tredje dag. I rettssalen i går ville Microsoft nok en gang tilbakevise at selskapet har misbrukt markedsmakt.

EU-kommisjon prøver urettmessig å styre markedskreftene, hevdet Microsoft-advokat Ian Forrester.

- Kommisjonens beslutning er er forsøk på å rekonfigurere hvordan markedet fungerer ved å invalidisere den ledende aktøren til evig tid, sa Forrester, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge EU-kommisjonens dom fra mars 2004 skal Microsoft betale en bot på 497 millioner euro, samt dagbøter på opptil 2 millioner euro inntil kravene om endreing av forretningspraksis er innfridd.

Spørsmålene er om selve bøtene skremmer. Det tror ikke advokat Georg Panzer, som sa til Computerworld mandag at selskapets saksomkostninger og utgifter til egne advokater helt sikkert er langt høyere enn bøtene.

Fil og utskrift

Ved siden av den mye omtalte integreringen av Media Player i Windows, handler EU-saken om at Microsoft skal ha skapt barrierer for markedsadgang for konkurrenter i servermarkedet, nærmere bestemt arbeidsgruppe-servere for lagring og utskrift.

Kommisjonen har bedt Microsoft om å skaffe til veie teknisk informasjon som gjør at konkurrenters programvare kan fungere like bra på Windows-maskiner som Microsofts egen.

Forrester mener at samspill-problemene som Kommisjonen forutsetter i sin dom, ikke er reelle.

- Samspill fungerer som det er nå, sier Forrester.

Han fant det spesielt at Kommisjonen krever at selskapet skal gi fra seg konfidensiell informasjon, mens tvungen lisensiering tidligere har dreid seg om kjent informasjon.

Tidligere i år tilbød Microsoft å gi fra seg kildekode til programprotokollene, men også dette tilbudet ble lunkent mottatt av EU.

En Microsoft-direktør, John Shewchuck, viste dommerne en forseggjort demonstrasjon som skulle bevise samspillsmulighetene.

- Microsoft gjør en enorm innsats for å oppnå samspill, sa Shewchuck.

- Novell-teknologi har skylda

En gruppe selskaper sa i en uttalelse at saken har oppstått fordi Microsoft har latt være å forsyne selskaper med informasjon som gjør det mulig å oppnå kompatiblitet på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

"Det er Novell, og ikke Microsoft, som skapte denne teknologien. Men arbeidsgruppe-servere har forblitt avhengige av Microsofts villighet til å tilgjengeliggjøre informasjon som gjør kompatiblitet mulig" skriver gruppen av selskaper i en melding.

Les også: Frykter Windows-kloner