Lysglimt for Software Innovation

Lysglimt for Software Innovation

Driftsresultatet til Software Innovation endte på 500.000 kroner i andre kvartal, sammenlignet med minus 5,7 millioner kroner samme periode i fjor. Ordresituasjonen er nå stabil, hevder direktør Per Seim.

Selskapets driftsresultat (EBIT) endte på 0,5 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med minus 5,7 millioner kroner i andre kvartal 2003.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 5 millioner kroner for andre kvartal, mot  minus 1,8 millioner kroner i 2. kvartal 2003.

Private bedrifter er avventende

Software Innovation omsatte for 102,9 millioner kroner i andre kvartal, mot 113,5 millioner kroner samme periode i fjor.

Hovedpunkter i andre kvartal for Software Innovation var at de hadde et uendret marked. Privat sektor er fortsatt avventende.

Lisenssalget ble på 13,9 millioner kroner. Kontantbeholdningen er på 78 millioner kroner.

Norge henger etter

Danmark og Finland er i henhold til budsjett, mens Norge og Sverige ligger etter plan.

I Norge opplevde selskapet å få markedsmessige endringer fra første kvartal. Markedet synes stabilt, uten vesentlig økning i ordremengde fra privat sektor. Den forventede økningen i de norske lisensinntektene etter et magert 1. kvartal, ble imidlertid innfridd, skriver ledelsen i en melding.

Software Innovation Norge har ikke lykkes med å øke antall ansatte, men har i andre kvartal stabilisert situasjonen. Det er i perioden foretatt ni ansettelser, mens antall fratredelser var på 10 ansatte. Turnover av antall ansatte ligger nå på en årstakt på cirka 13 prosent, noe som er en betydelig nedgang fra de seneste kvartalene.

Måtte sparke ansatte

Det er særlig forretningsområdet for kundespesifikk utvikling - eller Systems Development - som har blitt rammet av oppsigelser. Tiltak for nyrekruttering og gjenoppbygging er iverksatt og vil fortsette utover høsten, skriver ledelsen i Software Innovation.

Tjenesteproduktiviteten er uendret fra 1. kvartal, men er svakere enn forventet. Det er et betydelig potensial i å øke produktiviteten både på tjenester og salg.

Software Innovation Norge har ennå ikke lykkes med å realisere dette. Det er i perioden satt betydelig økt ledelsesmessig fokus på dette arbeidet som vil fortsette utover høsten.

Ordresituasjonen er stabil og tilfredsstillende, mener de.