M8 far i himmeln rule

Internettselskapet GospelSearch skal oversette deler av Bibelen til sms-språk.
Markus-evangeliet og andre utvalgte tekster -- som de ti bud -- skal snart publiseres i en ny og ungdommelig språkdrakt.

Utfordringene i forbindelse med oversettelsen ligger på å forenkle språket og skjære ned til det absolutt essensielle, hevder oversetterne. Dessuten må språket føres over fra en passiv til en aktiv form. Når den tredje linjen i Fader Vår endres fra det passive "La ditt rike komme" til "Kom!" er det meningen at dette skal gjør det noe med leseren, forklarer GospelSearch.

I boken vil tradisjonell og oversatt tekst stå parallelt. Dermed kan man sjekke hva som menes med dette utdraget fra Fader vår: "Alt r ditt. Du ruler. Ærn er din."

Mer informasjon på http://www.gospeljr.no/.