Må gjenoppdage at jorda er rund

Må gjenoppdage at jorda er rund

50 års programmering må vurderes på nytt. Mye må kastes, mye må omskrives, for jorda er ikke flat, men rund.
I it-sammenheng er vi kommet til 1504, ikke 2004. Som Columbus vet vi at jorda er rund, men det tar tid å forstå.

I 1992 kom web. I 1492 dro Columbus vestover. Målet var å komme til India, siden jorda er rund. Målet for web er å forene datamaskiner i et verdensomspennende nettverk.

Columbus kom ikke til Østen, men oppdaget Vestindia. I 1502 oppdaget han Mellom-Amerika. Pc-brukere oppdaget web med navigasjon fra Netscape. Microsoft oppdaget web med Internet Explorer.

Europeerne forsto at jorda er rund. Web-brukere har oppdaget det samme, til dels med smertelige konsekvenser.

I en flat verden lærer vi oss å stole på forretningsforbindelser. Vi har møtt dem. Vi bygger opp tillit, vi lar dem ofte opptre på vegne av oss. På web er det ikke like enkelt.

I den naive perioden frem til sommeren 2001, trodde vi at tillit var et spørsmål om markedsføring. I dag tør vi knapt stole på noen, for røverne herjer på samme måte som sjørøverne gjorde med tidligere tiders sjøfarere.

Før ble vi plyndret når vi var på reise. Nå blir vi plyndret når røverne er på reise. Mens tidligere tiders røveri kunne gi stort utbytte, gir dagens røving lite utbytte, men store kostnader etter et angrep.

Konsekvensen er at vi innser at jorda er rund, men vi forstår det likevel ikke. Bill Gates fornemmet at jorda er rund da han introduserte visjonen "Information at Your Fingertips".  Microsoft har likevel ikke fullt ut forstått, siden kundene stadig vekk blir plyndret.

Fortidens beste forsvar var at reisen var uannonsert. Dagens beste forsvar er å være lite kjent. Ormer og søppelpost gjør at flere og flere forstår at det kreves bedre forsvar. Våpen brukte de før for å forsvare seg. Våpen må vi også bruke nå.

Nesten all programvare er bygget for en flat verden med et begrenset antall ansatte som utfører arbeidsoppgavene uten ytre påvirkning.

Fremtidens applikasjoner vil forutsette ytre påvirkning. Det gir nye utfordringer. Mange overlates til en partner som skal sørge for tillit og forsvar. It-avdelingenes største utfordring er å ha nok kompetanse til å bli foretrukket fremfor eksterne partnere.

Tillit er å ha applikasjoner som jobber tett med eksterne partnere, å ha programvare som håndterer ukjente på en profesjonell måte.

Muligheten for samarbeid med eksterne partnere har it-fagfolk jobbet med de seneste ti år. Stikkord er elektronisk utveksling og CORBA. Begge ble for tungvinte. CORBA forutsetter en megler for å skape tillit.

Dagens tjenesteorienterte arkitektur skal håndtere eksterne, kjente partnere. Utfordringen blir å betjene de ukjente slik at de blir tilfredsstilt, og samtidig avvise angripere.

Det er to viktige forutsetninger; oppsplitting av store applikasjoner i tjenester og innbygging av sikkerhet fra grunnen.

SAP fornemmet at jorda er rund da de bygget Mysap. Kombinert med Fujitsu Siemens Flexframe arbeider applikasjonen som et sett med tjenester. Oppsplitting er stikkordet.

Larry Ellison fornemmet at jorda er rund da han introduserte "Unbreakable". Derfor har fagfolkene måttet bygge inn sikkerhet i hver trevl av databasen. Likefullt er det enkelte svakheter, men foreløpig har ingen brutt seg inn og tatt kontroll.

IBM fornemmet at jorda er rund da de konstruerte AS/400. Ingen ting som ikke hadde tillit, skulle kunne kjøre på maskinen. Alt er derfor virtuelt i den nye I-series. Konsekvensen er bruk av minimum 64 bit for å hindre inntrengere å skaffe seg alle rettigheter. I-series har derfor aldri hatt en orm.

Men å fornemme at jorda er rund er ikke godt nok. Applikasjonsutviklere må derfor de neste årene jobbe med oppsplitting og sikring. I den forbindelse møter fagfolkene nye utfordringer.

Det må være mulig å lage standarddeler, programvaremoduler som kan benyttes av flere, som kan skiftes ut dersom det kommer nye krav.

Det tok mange år før europeerne sluttet å røve det sør-amerikanske gullet. Det vil ta mange år før bedriftene kan hindre røving, men det må til, for jorda er rund.