Må overbevise legene

Må overbevise legene

Først de senere år har medisinsk personell begynt å ta innover seg at it kan gi helsegevinster.
Verdens helsevesen er under press. Folk lever lenger og helsekostnadene stiger faretruende. Likevel ses ikke it på som en naturlig del av behandlingen, hevder IBM.

Når vi går til legen og sier vi har vondt i magen, foretar legen en vurdering basert på eget hode og egen erfaring. Har vi gått lenge til det samme legekontoret vet hun i beste fall hvilke plager vi har fått behandling for tidligere.

Historikk fra sykehusopphold og eventuell behandling i utlandet vil sjelden inngå i diagnostiseringen. Heller ikke oppdatert forskning på symptomer inngår på systematisk vis. Teknologien som gjør det mulig å sette sammen tilgjengelig informasjonen på fornuftige måter finnes, men tas ikke i bruk.

-- Vår jobb er å overbevise legene om at de kan gjøre jobben bedre og billigere. Dette er ikke blitt sett på som absolutt nødvendig før helt i det siste, hevder IBMs programdirektør for helseforskning, Joseph M. Jasinski.

IBM arbeider blant annet med å gjøre datafangst enklere. Ved å å ta i bruk ulike trådløs-teknologier er det mulig å følge pasientene over tid. Dataene som samles inn vil kunne danne grunnlaget for å forbedre behandlingen.