Må sikre tre typer mobiltelefoner

Må sikre tre typer mobiltelefoner

IT-SJEFEN: Finanstilsynet jobber med å få på plass EUs regelverk for finansinstitusjoner

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- EU har laget et regelverk som gjør at vi må endre våre innrapporteringssystemer. Rapporteringssystemene skal ta hensyn til bankenes og forsikringsselskapenes økte krav til kapitaldekning. For bankene gjelder det at de skal rapportere i henhold til Basel III/CRD IV. Forsikringsselskapene må rapportere i henhold til Solvence II. Rapporteringen benyttes i forbindelse med analyser for å vurdere om bankene og forsikringsselskapene tilfredsstiller regelverket.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi drifter så godt som alle it-systemer internt og er veldig fornøyd med det. Driftsstabiliteten er veldig god og brukerne er fornøyde. Vi bruker Microsoft Office, Exchange 2010, Vmware på serverne og e-post på våre Blackberry telefoner. Nå jobber vi med å få sikker e-post på de telefonene de ansatte selv foretrekker. Vi legger til rette for tre alternativer: Android, Iphone og Windows Phone7.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing

- Vi er skeptiske til å ta i bruk Cloud Computing. Vi forvalter mye informasjon som ikke skal på avveie.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke fri programvare og har ingen konkrete planer om å ta det i bruk.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Den viktigste oppgaven er å sørge for at brukerne har tilgang til it-systemene når de trenger det og sørge for at utviklingsprosjektene leverer nødvendig funksjonalitet. It-sjefen skal være en brobygger mellom it-miljøet og forretningsmiljøet for å sikre riktige prioriteringer.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til administrasjonsdirektøren.

-Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Dag Anders Brunstad i Departementenes servicesenter.

It-sjefen

Hvem: Assisterende administrasjonsdirektør Eivind Sørdal

Hvor: Finanstilsynet

Antall ansatte: 280

It-avdeling: 15 ansatte

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi