Må stole på de små

Må stole på de små

Leder i Computerworld 28, 3. september 2004
Fremtiden er avviklet, mener Telenor og sender sitt fremtidshus på museum til Lillehammer. Norges største it-konsern har de siste årene nedbemannet forskningsstaben til det ugjenkjennelige. Det er synd, fordi de ikke er seg sitt ansvar bevisst. Telenor var et lokomotiv i den norske it-forskningen. I dag er de blitt en saktegående dresin, hva gjelder FoU-virksomhet.

Også Ericsson har lagt ned store deler av sin norske forsknings- og utviklingsvirksomhet. Ericsson Norge hadde 1.222 ansatte på det meste. De fleste av disse jobbet med forskning og utvikling. I dag har Ericsson Norge kun 300 på lønningslista. Det sier sitt.

På tre år har det skjedd en radikal endring når det gjelder it-forskning og utvikling i Norge. Før var det de store selskapene som hadde de mest spennende prosjektene. I dag er det små selskaper som driver it-forskningen fremover. De mest spennende er for eksempel Opera, Trolltech, Colibria og CellVision.

Vi registrerer med glede at det etableres stadig flere nye utviklingsselskaper. Ikke alle vil overleve, men det er i hvert fall bra at de gjør et hederlig forsøk.

I Norge er det et lite og en tanke sneversynt it-marked. Derfor ser Opera, Trolltech og Colibria på utlandet som sitt hjemmemarked. Colibria har gjort noe smart, ettersom de også har etablert en utviklingsenhet i Malaysia, noe som gjør at de kan holde kostnadene nede. Også Trolltech har egne utviklingsprosjekter i utlandet.

Slik vekselvirksomhet burde være et eksempel til etterfølgelse for andre norske oppstartsselskaper som har FoU-planer i magen.

Kunnskap om innholdsadministrasjon, avansert mobilteknologi og helt nye tjenester kan gjøre it-Norge kjent i utlandet. Det er de små utviklingsselskapene vi må sette vår lit til.