Må vente ti år på bredbånd

Må vente ti år på bredbånd

Det vil ta ti år før myndighetene kan innfri løftet om bredbånd til alle, dersom bredbåndsbudsjettet holdes på dagens nivå.

Regjeringen fikk inn nye 50 millioner til bredbåndsutbygging i revidert nasjonalbudsjett.

Det betyr at det totalt er satt av 85 millioner i 2006-budjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. I alt er det bevilget 120 millioner til bredbåndsprosjekter.

- Dette er tidenes største bredbåndsinnsats. Jeg er veldig fornøyd. Dette er mer enn dobling for distriktene, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys til Computerworld.no fredag.

Ti ganger mer

Regjeringen har et mål om bredbånd til alle i løpet av 2007. Men det vil kreve ekstrabevilgninger i en helt annen størrelsesorden.

Det vil koste mellom 800 millioner og en milliard kroner å bygge ut bredbånd for de siste fem prosentene av befolkningen. Det framgår av rapporten "Der som ingen kunne tru..." som analyseselskapet Teleplan utarbeidet på oppdrag for Fornyelsesdepartementet i fjor høst.

Analysen definerer bredbånd som en linjehastighet på minimum 1 megabit per sekund og tar utgangspunkt i en kombinasjon av kobber- og radio-linjer.

Et kjapt regnestykke viser at det med budsjetter i dagens størrelsesorden dermed vil ta minst ti år å bygge ut bredbånd til hele befolkningen.

Til kommunene

Som kjent ønsker ikke Telenor eller andre kommesielle aktører å bygge ut de siste fem prosentene, på grunn av manglende lønnsomhet. Dette blir derfor et offentlig ansvar.

Den opprinnelige bevilgningen til Høykom i 2006 var på drøye 69 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner var reservert delordningen Høykom-distrikt.

Denne ordningen er tiltenkt kommunale eller fylkeskommunale bredbåndsprosjekter innenfor områder som har lavere bredbåndsutbredelse enn landsgjennomsnittet.

Hele tilleggsbevilgningen på 50 millioner skal gå til dette. Men det er kommunene selv som må søke om midler til å gjennomføre utbygging.

- Skal vi klare dette, er det viktig at også kommuner, fylkeskommuner og kommersielle aktører holder dampen oppe der det er grunnlag for det, sier Grande Røys som fortsatt tror de er mulig å innfri målet om bredbånd til alle i 2007.