Maks fire for 3G

Ifølge Ericsson er det maksimalt plass til fire UMTS-operatører i hvert av de største mobilmarkedene.

Selskapet hevder overfor Financial Times at man må ha minst ti prosent markedsandel i hjemmemarkedet for å overleve når neste generasjons mobilnett blir alvor.

En av årsakene til Ericcsons store tap den siste tiden er finansielle problemer hos kunder som har overinvestert i UMTS.