Maks skole-it på minibudsjett

Maks skole-it på minibudsjett

Skullerud skole har én pc per halvannen elev. It-budsjettet er på 35.000 kroner i året.

I den nye læreplanen stilles det for første gang krav om digital kompetanse. Men ved mange skoler er it-tilstanden mildt sagt stusselig.

En ny avtale mellom Elretur, som samler inn brukt datautstyr fra 600 medlemsbedrifter i næringslivet, og Alternativ Data, kan sørge for økt pc-tetthet på norske skoler.

- Vi inngår et samarbeid med Elretur for å tilby utstyr til skolene til en gunstig pris, sier Inge Råholt i Alternativ Data til Computerworld.no.

Selskapet tilbyr nå komplette pc-er helt ned i 800 kroner per stykk. De har til enhver tid 500-600 pc-er klare til utrulling, ferdig renset, slettet og rekonfigurert. Målgruppene er skolene og eksport.Når pc-er er ferdig nedskrevet, etter tre år, vil bedriftene gjerne kvitte seg med dem. Men gjenbruk kan være økonomisk for mange mottakere.

- Det er mange som ikke vet at denne muligheten finnes, sier Råholt.

Stor tetthet

Skolene kan nå for 15.000 kjøpe en pakke fra Alternativ Data som består av ti komplette Pentium 4-pc-er med Windows 2000 installert til 15.000 kroner, foteller Terje Lien, it-sjef ved Skullerud skole i Oslo.

Skullerud har omtrent 150 maskiner til sine 250 elever. Det gir en pc-tetthet på snaut 1,7 elever per pc. Ifølge Lien er det nest best i Oslo, etter Nedre Bekkelaget. Skolen har kjøpt brukte maskiner i en årrekke.

- Det aller meste vi har er brukte pc-er. Vi betaler ca. 1.200 kr med skjerm for en Pentium 3-maskin. Maskinene blir levert med Windows 2000. Er maskinen av en eldre type, kjører vi den som en Citrix-klient mot Siemens' servere som bruker Linux i kjernen. Siemens er osloskolenes it-partner.

Minibudsjett

Lien har et it-budsjett på rundt 35.000 kroner og må være kreativ for å få det til å strekke til.

- Skal vi kjøpe nytt, må vi følge innkjøpsavtalen med Siemens, og det er noen forderdelige priser. Men det er fritt fram for brukte. Det hadde jo aldri blitt noen særlig bra tetthet med bare nye maskiner, sier Lien som regner med at han kjøper inn 10-15 maskiner i året.

En ny pc innefor innkjøpsordningen koster minst 5.000 kroner. Da rekker ikke et budsjett på 35.000 kroner særlig langt.

Dekker behovet

De brukte pc-ene dekker de grunnleggende behovene helt fint, mener Lien. Nyere, kraftigere maskiner er forbeholdt spesielle behov til for eksempel lyd- og bildebehandling. Men brukte Pentium 4-maskiner holder også til lydfiler, mener Lien.

- Til vanlig skriving, surfing og bruk av læringsplattformen vår, Fronter, holder de brukte maskinene bra. Skulle vi kjøpt bare nye pc-er, hadde tettheten vært minst ti ganger dårligere.

Driften er ikke billig, rundt 30.000 i måneden, men det hører inn under et annet budsjett. Siden it-midler fordeles etter antallet elever på skolene, blir de konstante utgiftene relativt høye for mindre skoler, mener Lien, som synes Siemens tar seg grovt betalt for driften. Og i tillegg til drift kommer linjeleie, som heller ikke er gratis.

- Alle maskinene er på nett. Noe annet er helt uaktuelt. sier Lien.

Foruten nye maskiner skal det slanke it-budsjettet også holde til andre innkjøp, nye tastaturer, muser, kontakter og slikt. Slitasjen er litt høyere på en ungdomsskole enn på et vanlig kontor, tror it-sjefen på Skullerud.

Kompetansekrav

Men ikke alle skoler har den kompetansen som tross alt kreves for å kunne håndtere gamle maskiner og for eksempel gjøre dem om til tynne Citrix-klienter.

- Man må nok kunne sette opp et nettverk i alle fall, sier Terje Lien, høyaktuell kandidat til norgesmester i å maksimere et it-budsjett.