Makt til folket

Makt til folket

DND: Computerworld har kåret It-Norges mektigste. Men hvem har egentlig makt?

Av Alfhild Stokke, styreleder i DND Østlandet

Denne uka leser vi om IT-bransjens 100 mektigste menn og kvinner, rangert etter til nå ukjente kriterier av Computerworld. Jeg merker meg at veldig få bryr seg om slike kåringer, og flere later til ikke å ha fått med seg at noe slikt har funnet sted. Like fullt er man, selvfølgelig etter å ha blitt gjort oppmerksom på kåringen, indignert eller trekker litt på smilebåndet over innholdet. Kommentarene er av typen ”Dette stemmer vel ikke, hvor er min sjef på denne lista?” eller ”Han/hun har da ikke noe makt, det er en helt annen som sitter på budsjettene eller styrer den skuta der..”

Det er betimelig å stille seg spørsmålet: Den eller de som definerer hvem som har makt – har de makt selv i kraft av å lage maktkåringen? Ønsker de å få makt ved å ha hånd om ”gjestelista”? Eller har de kun et ønske om å reise en debatt rundt temaet?

I fall det siste virkelig er meningen begynner jeg å reflektere litt over makt som begrep. Hvem har egentlig makt? Er det den som sitter på pengesekken og deler ut, eller den som leder arbeidet og som skal få pengene til å strekke til? Er det den som leder arbeidet i henhold til til strategi, eller den som definerer modellen og rammeverket som arbeidet er utført etter? Er det den som definerer oppdraget, eller den som leder arbeidet med å uføre det, som har makten? Er det den tøffeste, den største, den med mest ressurser eller den klokeste som vinner krigen?

I naturen handler det om å føre gener videre. Er det da den lederhannen som kontrollerer andre hanner og hunner, som har makten? Eller er det hunnene som fra tid til annen raider andre stammer for å pare seg med andre hanner slik at det kommer litt friskt blod inn i slekta? Er det den som snakker høyest og mest overbevisende og vinner argumentasjonen som har makt, eller er det den som forbereder møtet, agendaen og legger opp hva diskusjonene skal gå ut på og skriver referatet som styrer det hele? Er det den som kontrollerer media, eller den som har politisk makt som har mest makt? Hvilke kriterier vil Computerworld bruke og hvordan vekter de disse i sin kåring av Norges mektigste IKT personer?

I Norge og Skandinavia er vi ganske interessert i makt. De er skrevet flere bøker, det er opprettet masterprogrammer rundt temaet og det er foretatt maktutredninger. I Fredrik Engelstads bok ”Hva er MAKT” heter det seg at ”I moderne samfunnsvitenskap ser det ut til at maktutredninger er en Skandinavisk spesialitet. Den første maktutredningen ble satt i gang i 1972 under ledelse av Gudmund Hernes og arbeidet varte i 10 år! (NOU 1982:3)” I 1990 årene ble det satt i gang en ny maktutredning som la frem sine konklusjoner i 2003. Her kan man lese om organisering og påvirkningsmuligheter til likestilling og så videre.

Kanskje er grunnen til at vi er så interessert i hvem som har makten, og hva makt er, nettopp at vi er så glade i demokratiet vårt. Men hva er makt? Engelstad skriver ”som et minimum oppfatter vi at makt er evnen til å få noe til å skje i samfunnet altså fremme sosial endring i stor eller liten målestokk”. Så hva er det vi IT-folk driver med egentlig? Er det ikke kjernevirksomheten vi arbeider for og med - vi utvikler og implementerer jo ikke løsninger for oss selv? (Selv om det kanskje kan virke slik noen ganger). I lys av dette perspektivet, hvem er de mennesker som har mest makt innenfor vår bande?

Hvilke faktorer skal så til for at man kan si å ha makt? Bjartveit og Kjærstad skriver i sin bok ”Kaos og Kosmos” til alle ”maktens aspiranter”: behersk spillet, etabler monopol, kontroller konsekvensene, etabler sannheter og skaff deg en modell. I artikkelen ”Political skills at work” av Ferris, Davidson, og Perrewè leser jeg at de fire egenskapene* som skal til er; social astuteness (å kunne lese spillet), likeability (å være en sosial eller ”likandes” person), network ability (mulighet og evne til å opprette og vedlikeholde et nettverk) og apparent trustworthiness (å fremstå som troverdig). I det jeg leser alt dette slår det meg at jeg jevnlig er i et nettverk med mange mennesker hvor jeg ser disse egenskapene i flust monn; Den Norske Dataforening!

Dette bringer meg til en annen faktor, som det er aller mest av i nettopp nevnte forsamling, og innen IKT-bransjen, og som også ofte nevnes som en viktig maktfaktor; nemlig kunnskap.

Hvis kunnskap er en viktig maktfaktor, da har vi mye makt i Dataforeningen (DND)! Vi har mange tusen medlemmer og hundrevis av ildsjeler som brenner for faget sitt. Her er det de som er med som har makten. DND består av, og er til for, medlemmene i foreningen. I DND har vi ikke noen makt kåringer. Vi kårer årets ildsjeler basert på engasjement. I DND kan de som ønsker å skape og utrette noe gjøre dette i kraft av sin egen kunnskap. Mulighetene er derfor uten grenser. I februar har vi en dugnad kalt Software, hvor vi fremmer entusiasme, stå på-vilje, masse, masse kunnskap og kjærlighet til faget og etablerer Norges største IKT-happening. Kurs, foredrag, open space, diskusjoner og nettverking foregår her. Hvis du vil møte alle oss som brenner for IKT og føle på den reelle kunnskapsmakten i IKT-bransjen: Kom til oss! I DND er det Makt til Folket.

*Oversettelsen av begrepene er mine egne og diskusjonen er åpnet.