Målestokk for utveksling

Programvarefirmaet Sonic tilbyr SonicXQ, et veisystem for integrering av applikasjoner mellom partnere. Ideen er å kunne koble sammen programvare uansett utviklingsmiljø.

Chicago: -- Verden vil oppdage at asynkron kommunikasjon er best for samarbeid, sier Joe Alsop, grunnlegger og toppsjef i Progress Software.

Et typisk eksempel på asynkron kommunikasjon er elektronisk post. Ideen med å kunne sende raskt og effektivt og motta svar når mottakeren oppdager viktigheten, er visjonen for samarbeid mellom partnere i en leveransekjede.

Det nærmest ukjente programvareselskapet Progress Software har kjøpt Sonic som vil bli drevet som et eget selskap. Sonics teknologi er i bruk i Storbritannias landbrukssamvirke, av markedsplassleverandøren Commerce One, BEA, Hewlett-Packard, Borland og sertifisert av Oracle.

Sonera har nettopp valgt Sonic for å kunne levere tjenester til sine 2,5 millioner mobile kunder i Finland. Det er den standardiserte meldingsutvekslingen og dynamiske rutingen som har fått Sonera til å satse på Sonic.

Flytte rundt

-- 80 prosent av hva applikasjoner gjør er å flytte rundt på informasjon. Det gjøres best ved å benytte standarder i henhold til en modell. Sonics produktlinje er en erkjennelse av denne ideen, understreker Stephen D. Hendrick, direktør for applikasjonsutvikling i analysefirmaet IDC.

Sonics produktlinje består av SonicMQ meldingstjeneste og SonicXQ "veisystem". SonicMQ kan typisk sammenlignes med IBMs MQSeries, mens SonicXQ ikke kan sammenlignes med noe.

XQ sørger for å tolke meldingene og rute de der de skal, eksempelvis til en Javabasert applikasjonstjeneste eller ved å oversette meldingen slik at de passer til Microsofts .Net.

-- Du kan ikke stole på at en tjeneste er tilgjengelig når den behøves. Derfor trengs det en teknologi som sørger for å garantere leveransen. Ideen er å kunne gi fra seg data til "veisystemet" og hente data fra veisystemet, fremholder David A. Chappel direktør og teknologievangelist i Sonic. Sonic forsøker å forenkle arbeidet Corba (Common Object Request Broker Architecture) har jobbet med de seneste ti årene.

Redusere

Forskjellen på Sonic og andre alternativer er at SonicXQ bidrar til å redusere antall koblinger mellom applikasjoner med forskjellig programvareteknologi. Det er ikke lenger nødvendig med en megler for hver eneste programvarekombinasjon som eksempelvis MS .Net til Sun One, Sun One til HP Bluestone eller BEA Weblogic til Oracle 9iAS

-- Corba er den gale måten å få til integrasjon, hevder David A. Chappel.

Enkelte ser på SonicXQ som et forenklet alternativ til applikasjonstjeneren. Hvorvidt det er riktig vil fremtiden vise. Analysefirmaet Gartner tror at i 2004 vil data, analyse og tolkning av dataene være integrert i en programvarearkitektur som støtter opp om de operative funksjonene i bedriften.

Sonic anser at SonicXQ er svaret på Gartners utfordring. Det støttes av Glynn Harris teknisk direktør i Calsoftware, it-leverandøren til det britiske landbrukssamvirke. De realiserer dokumentutveksling, fakturaer, ordrer og informasjon mellom alle de store landbruksprodusentene i Storbritannia ved hjelp av SonicXQ og SonicMQ.

-- Vi kan isolere applikasjonene fra uferdige standarder og benytte Web-Services når det er ferdig utviklet. Naturligvis er det utfordringer, eksempelvis ved filer. Men Sonic er limet, selv for portaltilbudet. Sonic ble bra etter påvirkning fra Commerce One, forklarer Glynn Harris.

Sonic

Sonic er et programvareselskap som har spesialisert seg på effektiv standardisert meldingsutveksling.

Eier Progress Software, drives uavhengig Produkter SonixMQ, SonicXQ

SonicMQ Meldingstjeneste skrevet i Java, første som er sertifisert av Sun for bruk av J2EE 1.3, mer effektiv enn IBMs MQseries ifølge tester. Støtter JMS 1.02, SOAP, JAXP, SAX, DOM2. Sikkerhet via RSA, IAIK og JSSE for SSL, håndterer trådløs via 802.11B

SonicXQ "Enterprise Service Bus" som baseres på idéen om en programvarearkitektur SOA (Service Oriented Architecture). Benytter Dynamic Routing Architecture som er patentsøkt, Web-Services og JCA med distribuert prosessering som inkluderer XML baserte tjenester. WSDL/SOAP validering, WSDL eksport for UDDI, WSDL Repository, sentralisert katalogtjeneste, JMS, Xpath, Saxon, Xerces, digitale sertifikater, SSL, HTTP tunell, RSA, IAIK, JSSE for SSL, XML sikkerhet.