Mamut blir familiær

Mamut blir familiær

Norsk Familieøkonomis 50.000 kunder får tilgang til en spesialversjon av skatte- og privatøkonomiproduktet Mamut Home Software.
Målsetningen med samarbeidet mellom Mamut og Norsk Familieøkonomi er å utnytte selskapenes kompetanse bedre.

-- Norsk Familieøkonomi og Mamut har et gjensidig fokus på å tilby privatpersoner og husholdninger effektive produkter og tjenester som kan gi bedre oversikt og privatøkonomi, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut ASA, i en pressemelding.

Mamut Home for Norsk Familieøkonomi er basert på Mamuts produkter innen skatt og økonomi for privatpersoner. Programmet inneholder muligheter for skatteberegning, selvangivelse, privatregnskap, økonomiske simuleringer og budsjettering. Videre finnes muligheter for oversikt over bolig, eiendom, bil, husholdning og familie.

-- Produktet gir et unikt verktøy for oversikt over alle deler av privatøkonomien og husholdningen. Selv om de fleste kan levere forenklet selvangivelse, viser all erfaring at er det et stort behov for å kontrollere myndighetenes skatteberegning, sier Jan Ramsberg, administrerende direktør i Norsk Familieøkonomi.

Satsingen på privatmarkedet er ifølge Eilert Hanoa av stor strategisk betydning for Mamut. Gjennom produkt- og markedsutvikling dras det store vekselvirkninger mellom Mamut Business Software og Mamut Home Software.

Totalt har Mamuts regnskapsprogrammer 75.000 brukere.