Mamut og Findexa finner sammen

Mamut og Findexa har inngått en samarbeidsavtale for å utvide partenes felles tilbud mot smb-markedet.

Samarbeidsavtalen inkluderer produktutvikling, distribusjon og salg av partenes produkter og tjenester i Norge, med mulighet for utvidelse til andre markeder. Målet med samarbeidet er å forenkle hverdagen for mindre virksomheter ved hjelp av brukervennlige og effektive produkter og tjenester, ifølge en pressemelding.

- Sammen med Findexa skal vi utvikle brukervennlige løsninger som gir mindre virksomheter mulighet til å forenkle sin daglige drift. Vår ambisjon er å være en sentral partner for mindre virksomheter uavhengig av hvor i livssyklusen virksomheten befinner seg, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut ASA.

En mer effektiv hverdag

Sammen skal partene tilby løsninger som sikrer at mindre virksomheter vil nyte godt av et bredt produktspekter og få økt tilgang på informasjon, kunnskap, kompetanse og verktøy som kan forenkle og effektivisere deres hverdag. Samarbeidet omfatter komplettering av aktørenes tilbud og gjensidig videreutvikling av eksisterende løsninger.

- Avtalen styrker Mamuts posisjon ytterligere i smb-segmentet, mens Findexa får en sterkere stilling innen smb og B2B-segmentet med en bredere produktportefølje enn tidligere. Samarbeidet er en viktig faktor for å styrke selskapenes posisjon ytterligere på det norske markedet, sier Geir Egedius, produkt- og markedssjef for Findexas B2B tjenester.

Lansering i første kvartal 2006

De første felles produktene og tjenestene forventes lansert i løpet av første kvartal 2006.

Enkelte av løsningene vil inngå i Mamut Open Services, en utvidelse av Mamuts eksisterende produktportefølje rettet mot SMB- og privatmarkedet. I denne produktporteføljen vil det i løpet av 2006 lanseres en rekke nye tjenester gratis til alle mindre selskaper og privatkonsumenter i samtlige markeder hvor Mamut har virksomhet: Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland, Danmark og Irland.