Mamut prøver seg i Europa

Mamut prøver seg i Europa

Mamut-sjef Eilert Hanoa vil bruke mange millioner på å gjøre det mange norske programvareselskap ikke har klart: Suksess utenfor Norden.

Programvareselskapet Mamut sikter høyt. De vil gjøre det samme som mange norske programvareselskapet har prøvd før dem. Ekspansjon utenfor Norden.

Markedene i Nederland og England står nå for tur. Der har administrerende direktør Eilert Hanoa hatt flere turer den siste tiden for å etablere gode kontakter og snakke med mulige referansekunder blant småbedrifter som vil bytte leverandør av økonomisystemer.

-- Responsen har vært god. Vi har allerede nå rundt 250 kunder i Nederland, sier han.

Salget og distribusjon skal skje etter oppskrift fra pc-leverandøren Dell. Direkte. Kun et lite salgskontor på mellom en og fem personer skal opprettes i de respektive landene.

-- Vi har i årets tre første måneder brukt nesten seks millioner kroner på denne satsingen, sier Hanoa.

Koster flesk

Men Hanoa planlegger å bruke mye mer. 

-- Vi skal bruke en god del på markedsføring. I fjor brukte vi 18 millioner. I år vil det bli godt over 20, sier han.

Det er i så fall nødvendig. For Mamut skal sloss mot giganter som Sage (England) og  Exact (Nederland). Disse er markedsledende i sine respektive land og har flere hundre tusen kunder. I 2003 hadde de en omsetning på henholdsvis syv og to milliarder kroner.

Til sammenligning omsatte Mamut for 116 millioner ifjor. I første kvartal klarte Mamut en vekst på 18 prosent til 38,2 millioner kroner.

Mulighetene for Mamut er imidlertid store. Mamut anslår selv at markedet i England og Nederland er henholdsvis elleve og fire ganger større en det norske markedet.

I England er Sage er den dominerende aktøren. De tjener svært gode penger og henter ut resultatmarginer på 40 prosent på sitt hjemme-marked. Det er en sterk indikasjon på at Mamut kan kapre markedsandeler med sine lave priser.

En bundling-avtale med Evesham Technology sammen med Office-produktene til Microsoft, skal også bidra til en raskere markedspenetrasjon for Mamut i England.

Tjener penger

Selskapet har til tross for satsningen i utlandet klart å opprettholde lønnsomheten og har fortsatt positiv kontantstrøm. Takket være det norske markedet.

I Sverige, der selskapet første gang lanserte sine produkter på tampen av 2002, taper fortsatt Mamut penger. I første kvartal var underskuddet på 1,6 millioner. Men dette skal snus i år.

-- Vi forventer å tjene penger i det svenske markedet når vi summerer opp dette året under ett, sier Hanoa.

Henter penger

Midt under satsningen i Nederland og England, søker også Mamut om en børsnotering på Oslo Børs i annet kvartal. I forbindelse med børsnoteringen vil selskapet utstede nye aksjer for å hente inn et større millionbeløp.

Pengene skal brukes på videre satsning i Europa og for å styrke selskapets soliditet. Men Hanoa utelukker heller ikke mindre oppkjøp.

-- Vi ser på mulighetene til å gjøre tilsvarende oppkjøp som når vi kjøpte Arena Data i Sverige, sier han.

Hvor mye penger som de planlegger å hente, er ennå for tidlig å si noe om, ifølge Hanoa. Men trolig er det snakk om opp mot 100 millioner kroner.

Hanoa vil presentere detaljene i forbindelse med selskapets børsnotering den 28. april.