To måneder tv på harddisken

To måneder tv på harddisken

Hitachis nye dvd-opptaker har en harddisk på en terabyte, eller 1.000 gigabyte. Der får du plass til 1.470 timer med tv-sendinger.

En av fire nye dvd-spillere som Hitachi lanserer nå, bryter terabyte-grensen, som gir stor opptakskapasitet, også når sendinger med høydefinisjons-tv (HDTV) begynner.

Skal du ta opp sendinger i ordinær tv-kvalitet, tilsvarer en terabyte to sammenhengende måneder fjernsyn, som skulle være rikelig selv for den mest avsindige tv-junkie.

Men sammenlignet med analoge tv-sendinger, krever HDTV langt mer plass. De fleste av dagens dvd-opptakere har bare plass til en håndfull filmer eller serie-episoder i HDTV-kvalitet.

Japan fører an

Som vanlig når det gjelder å ta i bruk ny medieteknologi, ligger japanerne noen lysår foran Europa og USA.

Et nytt, såkalt "high power" digitalt bakkenett i Tokyo begynner å overføre programmer i HDTV-kvalitet i oktober. Beboere sentralt i Tokyo har hatt tilgang til "low power" HDTV-sendinger siden høsten 2003.

En terabyte harddiskplass kan romme fra 68 til 128 timer fjernsyn i HDTV-kvalitet, avhengig av kvaliteten på sendingen og om signalet kommer fra et bakkenett eller en satelitt.

To tunere

Lagringsplassen i den nye opptakeren utgjøres av to harddisker på 500 gigabyte hver. Diskene er produsert av Hitachi Global Storage Technologies, et amerikanske datterselskap i Hitachi-gruppen.

DV-DH1000W har to tunere. Det gjør det mulig å ta opp to tv-sendinger samtidig. Opptakeren vil også bli utstyrt med et høydefinisjons multimediegrensesnitt (HDMI - High-Definition Multimedia Interface). HDMI er en kommende standard for kommunikasjon mellom ulike typer HD-elektronikk.

Opptakeren kommer på markedet i slutten av oktober. Hitachi planlegger en produksjon på ca. 5.000 enheter i måneden. Prisen blir rundt 230.000 Yen, 13.500 kroner.

I tillegg til med terabyte-modellen skal Hitachi lansere tre andre opptakere med kapasitet på 500, 250 og 160 gigabyte og ellers liknende funksjoner, skriver IDG News Service.

Ingen HD-plater

Et lite aber er det med HD-opptakerne: per i dag finnes det ingen optiske plater i HD-kvalitet.

Det finnes to slike formater, Blu-ray og HD-DVD. Industrigruppene som støtter de ulike formatene har ikke kommet til enighet om å satse på ett av dem.

Det er så langt ikke mulig å ta opp på HD-DVD-platene. Toshiba kommer senere i høst med en spiller som støtter HD-DVD-formatet, men altså ikke opptak. Det finnes opptakere for Blu-ray-platen, men disse er store og klumpete og ikke kompatible med forhåndsinnspilte HD-plater.

Neste år

Men harddisk-opptakere med mulighet for å kopiere innhol til dvd-plater blir trolig tilgjengelige en gang til neste år. I mellomtiden vil man få en markedskamp mellom de nye formatene, Sonys Blu-ray og og Tohibas HD-DVD.

Men med en så gedigen harddisk på opptakeren blir kanskje ikke behovet for flyttbare medier så stort?