Mange feller

Crm-prosjekter har ord på seg for å være vanskelig å gjennomføre. Ofte koster moroa mer enn det smaker. Et vellykket prosjekt er avhengig at en rekke forhold er lagt til rette.
Målet med all crm er å kunne være kundens førstevalg. Gorm Kunøe ved Handelshøyskolen BI har likevel ingen illusjoner om at

det alltid er resultatet. -- For å oppnå lojalitet

man differensiere kundene og dette må brukes konstruktivt til også å gi kundene fordeler. Leverandøren skal kunne levere en verdi i hvert møte med kunden, sier han. For at et crm-system skal hjelpe en bedrift til å være i nærheten av å nå et slikt mål, peker Kunøe på syv områder som må være på plass.