Mange it-sjefer kjenner ikke epost-regler

Mange it-sjefer kjenner ikke epost-regler

En av fire it-sjefer vet ikke om arbeidsgiverene har rett til å lese ansattes epost. - Foruroligende, synes NITO-president Marit Stykket.

Er lover og regler vedrørende arbeidsgivers innsyn i ansattes private e-poster/private filer godt kjent blant it-personellet i din bedrift/foretak?

Slik lyder et av spørsmålene i en undersøkelse gjort denne uken blant it-sjefer og andre it-ansatte, om regler for innsyn i epost. Undersøkelsen er gjort mellom 19. og 21. desember og utført av Visendi på oppdrag for ingeniørenes interesseorganisasjon, NITO.

Av 307 spurte svarer hele 25,7 prosent nei på spørsmålet over, og 26 prosent har heller ingen tro på at arbeidsgiverne kjenner reglene.

- Det er overraskende dårlig. Når så mye som en av fire synes de ikke kjenner reglene godt nok, vitner det om veldig lav bevissthet rundt dette, og det er foruroligende, sier Marit Stykket, president i NITO.

- Hva slags konsekvenser kan det få at it-sjefer ikke kjenner disse reglene?

- Det kan lettere skje at de begår overtramp, eller får andre til å gjøre det, ute at det vet selv om de gjør noe galt. De kan også føle et utilbørlig press til å begå slike overtramp.

Ber om innsyn

Av de spurte i undersøkelsen sier 18,9 prosent at de er blitt spurt av sin arbeidsgiver om å gi innsyn i ansattes private epost. It-ingeniør Janne Marthe Hatlebakk arbeider som it-ingeniør i Normøre og Romsdal politidistrikt og sitter også i hovedstyret i NITO. Hun ble selv spurt av en lensmann om hun kunne kikke på kontoen til en tjenestemann som han mistenkte for snusk.

Hun sa nei, men det skyldtes at hun akkurat hadde hørt Datatilsynet i media.

- Jeg tror ikke dette er så vanlig. Men jeg er opptatt av at det må bli laget et felles regelsett å gå ut fra, slik at man blir gjort oppmerksom på problemstillingen. Det vil alltid være behov for lokale tilpasninger og ved min etat har vi nå utarbeidet en egen policy. Man mange plasser manger dette, sier Janne Marthe Hatlebakk.

Mangler regler

NITO har nå tatt kontakt med NHO med sikte på å få i stand standardiserte regler. Temaet skal også opp i de statsansatte ingeniørenes hovedforhandlinger over nyttår. Det eksisterer ikke regler om håndtering av digital informasjon i ingeniørenes hovedavtale.

Hatlebakk, som også er leder for de statsansatte ingeniørene, mener ansatte ville reagert helt annerledes dersom en leder hadde kommet inn på kontoret og endevendt papirbunken.

- Ingen hadde tenkt på å la være å reagere da. Derfor tenger vi regler. Med en tydelig policy vil både ledere og ansatte vite hva de har å forholde seg til, sier hun.