Mange muligheter til å bli it-master

I det norske studiesystemet finnes det stadig flere muligheter for masterutdanning innen it-relaterte fagområder. Her er oversikten.
Mange av studietilbudene særlig ved de største universitetene er rene 5-årige utdanninger som fører frem til en sivilingeniør/amster tittel. Men på flere og flere av høgskolen kan du ta 2 årige mastertillegg. Studiene er stort sett organisert slik at du kan starte på bachelor nivå (3 år) og være garantert plass på de 2 siste masterårene (gitt at du gjennomfører og står etter de første tre årene.)

De fleste har også søknadsfrist 15. april, men det er lokale variasjoner.

Mange av masterstudiene kan du søke om opptak via Samordna opptak, men flere av tilbudene finner du bare "lokalt" på den enkelte høyskole, og du skal søke direkte dit.

Her følger en liste over de ulike tilbudene. Mer om studiene finner du på hjemmesidene til de ulike høgskoler, universitet og private læresteder:

OFFENTLIGE TILBYDERE:

Høgskolen i Agder

Ingeniør IKT Grimstad

Studieorganisering 3 +2 år, De tre første årene velges data eller teleteknikk.

Masterstudier:

5-årige masterstudier i:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sivingeniør

Informasjonssystemer

Matematikkdidaktikk

2-årige masterstudier:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)- sivilingeniør

Informasjonssystemer

Søknad via samordnet opptak, søknadsfrist 15. april

Høgskolen i Narvik, www.hin.no

Data/IT - med vekt på spill/programmering

3 + 2 år, data og it,

Søknad via samordnet opptak 15. april

Høgskolen Stord/Haugesund

IKT Læring

3 +2 år ikt læring

Søknadsfrist 15. april - 20 studieplasser

Høgskolen i Buskerud

Master IMPACTS

Unik internasjonal mastergrad for dataingeniører i samarbeid med Heriot Watt University og University of Porto.

Master i informasjonssystemer

Norges Informasjonteknologiske Høyskole (NITH)

Distributed Information Systems and Computing

Informations systems Management

Master of Technology/Master of Science

Høgskolen i Bergen

Mastergrad i programvareutvikling i samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.

Organisering: Studentene søker om opptak til mastergradsstudiet i informatikk ved Institutt for informatikk Universitetet i Bergen (UiB).

Høgskolen på Gjøvik

Master i medieteknikk: Studiet gir teknologisk kompetanse for produksjon og distribusjon av informasjon i ulike mediekanaler. Fra høsten 2005 utvides tilbudet til to masterstudier:

Master i teknologi, medieteknikk (sivilingeniør)

Master i informasjonssikkerhet: Studiet gir høy kompetanse i planlegging, gjennomføring og ledelse av informasjonssikring i privat og offentlig sektor.

Søknadsfrist 15. april

Høgskolen i Oslo

Nettverks- og systemadministrasjon

Søknadsfrist 1. juni

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Data - Softwareutvikling, 2-årig masterstudium

Søknadsfrist: første halvdel av mai

Høgskolen i Telemark

Kybernetikk og industriell IT: Studiet gir brede kunnskaper om overvåking og styring av tekniske og industrielle systemer av alle slag, basert på kybernetisk teori og datatekniske løsninger.

Søknadsfrist 15. april

Høgskolen i Østfold

Master i informatikk, fire studieretninger, intelligente systemer, sikkerhet i programmerbare systemer, miljøinformatikk, design av digitale omgivelser

Søknadsfrist 15. april, men mulig å søke etter hvis ledige plasser.

Høgskolen i Molde

Erfaringsbasert Mastergradsstudium i Anvendt Informatikk (1.5-3 år), to opptak i året.

Mastergradsstudium i Anvendt Informatikk

Masters in Logistics/Industrial Informatics, engelsk.

Universitetet i Oslo

Informatikk, avbildning, Integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: signalbehandling, bildeanalyse, medisinsk ultralyd, seismikk, sonar, mobil kommunikasjon

Bioinformatikk Nytt integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: biologisk og medisinsk informatikk, programmering, matematikk/statistikk

Distribuerte systemer og nettverk, Nytt integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: operativsystemer, datakommunikasjon, databaser, distribuerte systemer

Informasjons- og interaksjonsdesign, Nytt integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: visuell kommunikasjon, data-mennesket interaksjon, informasjonsdesign, interaksjonsdesign

Mikroelektronikk, Integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: digital teknologi, systemkonstruksjon og kommunikasjon, analog mikroelektronikk

Simulering og visualisering, integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: simulering, visualisering, signalbehandling, kommunikasjonsteknologi, bildebehandling

Systemutvikling og datakommunikasjon, integrert 5-årig studium. Fordypningsområder: programmering, systemutvikling, multimediasystemer, datakommunikasjon

Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo tilbyr
masterprogram i Forvaltningsinformatikk, et tverrfaglig studie som
kombinerer informatikk, jus og samfunnsvitenskap, se her.

Norges Tekniske og Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim (NTNU)

Bioteknologi 5-årig masterprogram, med ulike fordypninger innen bioteknologi.

Datateknikk, sivilingeniør/master

Elektronikk sivilingeniør/master

Ingeniørvitenskap og IKT, sivilingeniør/master

Kommunikasjonsteknologi, sivilingeniør/master

Teknisk kybernetikk, sivilingeniør/master

Universitetet i Stavanger

Informasjonsteknologi , sivilingeniør/master, Datateknikk, kybernetikk/signalbehandling.

Universitetet i Bergen

Master i informatikk. I 2005 var det 52 studenter som avsluttet mastergrad her.

Master i informatikk med spesialisering innen ulike områder som er: Algoritmeteori, Bioinformatikk, Optimering, Programutviklingsteori, Programvareutvikling (samarbeid med Høgskolen i Bergen) og Sikker og pålitelig kommunikasjon.

Nytt studietilbud i år: Forskerskole IKT

Universitetet i Tromsø

Informatikk, sivilingeniør/master, Operativsystem, distribuerte system, nettverk, database, mellomvare, sikkerhet, medisinsk informatikk

Kommunikasjon og mikroelektronikk, sivilingeniør/master, Signal- og bildebehandling, måleteknikk, digital kommunikasjon, radar, sonar, elektronikk, laser, optiske fibre

Universitet for miljø og biovitenskap

Teknologi, Anvendt informatikk & miljømodel., sivilingeniør/master, Geoinformatikk, Bioteknisk informatikk, Anvendt matematikk

PRIVATE TILBYDERE:

De fleste studiesterer har koordinert sin søknadsfrist med det generelle frsiten for Samordna Opptak, nemlig 15. april. Samtidig åpner mange for søknader frem til studiestart. Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (NITH), har løpende opptak frem til studiestart i september.

NITH

To mastergrader en Master of Technology (heltid) og en Master of Science (deltid). Hver av gradene har to program, et Distributed Information Systems and Computing og et Information Systems Management. Undervisningen går over to år, og foregår på engelsk på NITH. Undervisningen er blokkbasert, d.v.s. ett fag av gangen med innlevering av assignment. Hvert Masterprogram består av til sammen 8 fag/moduler som det gis undervisning i. Det er mulig å ta 2. år i England. Alle med en Bachelorgrad innen it kan søke. Det er også mulig å søke dersom man kan dokumentere 60 vektall/180studiepoeng innen it-relaterte/business relaterte fag. Det er løpende opptak frem til studiestart den 12. september.

BI

Master på heltid:

MSc in Leadership and Organizational Psychology

MSc in International Marketing and Management

MSc in Financial Economics

MSc in Management

Master på deltid

Executive MBA

Master of Management

Aller masteropptakene baserer seg på at du har økonomi/administrasjon som hovedbasis i din tidligere utdanning/erfaringsgrunnlag. Søknadsfrist er 15. april, men de vurderer søkere helt frem til studiestart, hvis det er ledige plasser, så det er fremdeles mulig å søke.

Andre tilbud

Andre private it-studiesteder. Noen samarbeider med utenlandske universitet for at studenter skal kunne få en mastergrad. Sjekk med studiestedene:

Noroff

IT akademiet

Næringsakademiet

Akademiet fagutdanning

Markeds- og medieinstituttet

IT Extreme

Brev/nettskoler

NKS

NKI

Kurs generelt

Oversikt finner du på  www.it-kurs.no

 

Les også: Dette er utdanningsveien for suksess i it-bransjen