Mange næringsdrivende leverer selvangivelse over nett

Mange næringsdrivende leverer selvangivelse over nett

Næringslivet har for fullt tatt i bruk den nye leveringskanalen altinn.no. Da fristen gikk ut hadde hele 34 prosent levert selvangivelsen elektronisk.

Svært mange leverer også mva-oppgavene (merverdi) sine på nett.

Det er om lag 490.000 næringsdrivende og selskaper i Norge. En viktig strategi for Skatteetaten har vært å gjøre det enklere å levere selvangivelse og mva-oppgaver. Dette ble kjent på en pressekonferanse tirsdag. 

 

38 prosents økning

 

Ved utgangen av juni var 165.000 selvangivelser for næringsdrivende og selskaper levert over altinn.no. Det betyr at 34 prosent av de næringdrivende leverte selvangivelsen elektronisk, en økning på 38 prosent fra i fjor.

 

I alt ble det levert nær 1,2 millioner enkeltskjemaer inkludert vedleggene til selvangivelsen.

 

Det var første gang næringsdrivende leverte selvangivelse over den nye kanalen altinn.no.

 

Finnmark er best

 

I underkant av 30 prosent av mva-oppgavene for andre termin i år ble levert elektronisk over altinn.no. Det dreier seg om nesten 56 000 mva-oppgaver, noe som er en økning på over 12 prosent fra forrige termin.

 

Finnmark er fylket der flest avgiftspliktige leverer elektronisk, med nesten 46 prosent. Terminoppgavene for mva skal leveres seks ganger i året.

Felles kanal

Altinn.no er en felles statlig kanal for rapportering til det offentlige. Hensikten er å forenkle og effektivisere utveksling av elektronisk informasjon mellom næringslivet og det offentlige, og gi brukerne ett sted å forholde seg til for rapportering til det offentlige.

 

Drift og forvaltning av Altinn er lagt til Brønnøysundregistrerene. Kanalen ble åpnet i vinter, og fram til 30. juni har næringsdrivende rapportert inn i alt 1,5 mill. skjemaer, til bl.a. Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene.

 

Populær

 

Lånekassa og Konkurransetilsynet deltar også i samarbeidet, og flere etater er interessert i å delta.

 

De skjemaene som er tilgjengelig i Altinn nå, utgjør over 50 prosent av det samlede innrapporteringsvolum for næringslivet.