Mange skiftet mobilselskap i januar

I januar 2006 var det 47.516 mobilnummer som ble forflyttet til et annet selskap.

Sammenligner vi med desember 2005, er det en økning på ca. 4.700, mens det er 9.300 flere enn i januar for ett år siden, skriver Post- og teletilsynet i en pressemelding..

I 2005 er det totalt 495.472 personer som har skiftet mobilselskap, og dette er økning på vel 43.000 om vi sammenligner med 2004. (Antall porteringer i 2004 var 452.035). Gjennomsnittlig er det nå ca. 41.300 som hver måned velger seg et nytt mobilselskap.

Totalt er det foretatt 1.701.561 porteringer siden ordningen ble igangsatt 1. desember 2001. Antall porteringer har vist en jevn økning etter at PT i august 2002 lanserte nettstedet www.telepriser.no.

I januar var det nær 77.000 som klikket seg inn på PTs priskalkulatorer.