Mange skjær i sjøen for biometri

11. september satte ny fart i utviklingen av biometriske sikkerhetsløsninger. Men det er fortsatt stor avstand mellom laboratorieforsøk, og det virkelige liv.

Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk og irisgjenkjenning er noen av metodene som forskere arbeider med å gjøre anvendbare i det praktiske liv. Det er stor forskjell mellom kontrollerte forhold i et laboratorium, og en hverdag med skiftende temperatur og lysforhold.

Ifølge Ted Dunstone, sjef for Biometric Institute i Sydney, er ansiktsgjenkjenning nærmest umulig å bruke i praksis på grunn av uforutsigbare refleksjoner og lysforhold.  Gjenkjenning av menneskers håndflate, som blant annet Disney bruker i en av sine fornøyelsesparker, har vist seg lite hensiktsmessig fordi håndflaten forandrer seg når folk bære en tung koffert eller bærepose.

Men intensivert forskning, blant annet drevet fram av terrorfrykt, gjør at  vi kan stå foran viktige gjennombrudd.

- Det er myndighetene som leder an i biometriutviklingen. På den måten blir mange kjent med mulighetene som ligger i teknologien, sier Dunstone til Computerworld New Zealand.

Biometri-eksperten mener det fortsatt vil ta litt tid før forskerne har svar på de praktiske utfordringene. Men forsinkelsene i utviklingsarbeidet kan vise seg å være et lykketreff.

- Utviklingen av personvernlovgivningen, og det at leverandører og kunder begynner å bli klar over sitt ansvar, passer godt med framdriften i teknologiutviklingen, sier han.