Mange vil ha superbredbånd

Mange vil ha superbredbånd

To av tre husstander som kan, har bestilt tv, internett og telefoni over samme fiberkabel fra Sandefjord Bredbånd.
Sandefjord Bredbånd ble etablert 1. januar i år. Da trodde de ansvarlige at under halvparten av innbyggerne som kunne få lagt inn fiberkabel, ville si ja. Men etter å ha avholdt informasjonsmøter i flere boligområder viser det seg at hele 60 - 70 prosent av innbyggerne ønsker seg såkalt triple play, altså tv, internett og telefoni over samme kabel.

I løpet av året vil mellom 1.300 og 1.400 privatkunder være på nett. Målet er å ha mer enn 10.000 husstander og 1.200 bedrifter koblet opp innen utgangen av 2008.

Lyse-modellen

Sandefjord Bredbånd har valgt å kjøpe innholdstjenester fra Lyse Tele i Stavanger gjennom en franchise-avtale. Det betyr at sandefjordingene får de samme tjenestene og det samme programinnholdet som siddisene, alt overført over fiber fra Sør-Vestlandet.

Tjenestene er ikke annerledes eller bedre enn det mange har over andre medier i dag. Men den samlede prisen er relativt gunstig. For kroner 768,- per måned får kundene telefon, internettforbindelse på to megabit per sekund og 18 digitale tv-kanaler levert over fiber.

Det er altså neppe tjenestetilbudet som får folk til å løpe mann av huse. Vel så viktig for å oppnå høy oppkoblingsprosent, er at Sandefjord har kopiert Lyses utbyggingsstrategi. Den innebærer at utbygger arrangerer folkemøter i hvert eneste boligfelt som er planlangt utbygget. Her får innbyggerne beskjed om at det er nå toget går og at det kan være lenge til neste gang de kan få fiber helt hjem.

Frykten for ikke å henge med i bredbåndsutviklingen, samt mildt press fra folk i nabolaget, gjør at folk står i kø for å tegne seg som kunder hos Sandefjord Bredbånd.

-- Responsen i markedet har vært bedre enn ventet. De første kundene kommer opp på nett før sommeren, sier administrerende direktør Bjørn Vidar Hansen i Sandefjord Bredbånd.

269 millioner kroner

Dersom dagens prisnivå beholdes vil Sandefjord Bredbånd gå med overskudd fra og med 2009. Først da får kommunen vite om bredbåndsatsningen er god butikk eller bare et svært kostbart eventyr.

I utgangspunktet var planen å investere 25 millioner kroner i år. På grunn av den uventet store etterspørselen er dette beløpet nå hevet til 41 millioner kroner. Totalt skal 269 millioner kroner investeres i perioden 2004 til 2008, hvorav 57 millioner finansieres av de løpende driftsinntektene.

Sandefjord kommune, som eier Sandefjord Bredbånd, vil sitte med et lån på over 200 millioner kroner når første utbyggingstrinn er ferdigstilt. Ifølge prognosene skal driften gi et resultat på elleve millioner kroner i året.