-Mangler felles arena

Innholdsleverandører og teleoperatører har ingen felles møteplass. Dermed blir det lite innovasjon, hevder Myhre.
Studiemøtet i Sandefjord samler et hundretalls teknologer, men innholdsleverandørene glimerer med sitt fravær. Dette mener Myhre er symptomatisk for situasjonen i det norske telekommarkedet.

Telenor har kontakt med en rekke innholdsleverandører, enten gjennom eierskap eller via samarbeidsavtaler. Utover dette finnes ikke noe felles møteplass for underskogen av teleoperatører og innholdsleverandører.

-- Dette er et vesentlig hinder for utviklingen av innholdstjenester her i landet, sier Myhre.