Mangler fremdeles telenett i krisesituasjoner

I verste fall kan redningsaksjoner i Norge bli forsinket og liv gå tapt.

Norge mangler et telenett som sikrer viktige brukere telefonforbindelse i krisesituasjoner. Allerede for fem år siden sa Samferdselsdepartementet at et sikkert nett skulle innføres raskt, men det er ennå ikke på plass.

I en krisesituasjon kan telefon-nettene bryte sammen. Da blir både privatpersoner og hjelpearbeidet rammet.

- I dag finnes det ingen beredskapsordning som sikrer prioriterte brukere telefonforbindelse i krise-situasjoner, sier ekspedisjonssjef Eirik Larsen Kvakkestad i Riksrevisjonen til NRK.no.

Den nye samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) lover en kjapp løsning.

- Finansieringen av prosjektet og den tekniske løsningen skal være på plass innen 1. kvartal i 2006, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Les hele saken på NRK.no.