Mangler på teknologibruk

I statusrapporten for eNorge arbeidet vektlegges det at Norge stadig krabber oppover på ulike målinger om emodenhet internasjonalt. It-minsiter Gabrielsen påpeker likevel manglende evne til å ta i bruk teknologien.
Norge utmerker seg spesielt ved å ha en befolkning som tar til seg ny teknologi i høyt tempo, det være seg mobile løsninger, bredbånd og internett. Den norske befolkningen er helt i verdenstoppen i lyst, evne og egeninvesteringer i ny teknologi.

Ansgar Gabrielsen påpeker i statsurapporten for eNorgearbeidet 2004, at dette er en styrke vi kommer til å dra nytte av, men han hever samtidig en pekefinger:

-- Det er viktig å erkjenne at vi har store mangler i evnen til å ta i bruk teknolgien, og det må mer til for å lykkes enn å være gode forbrukere, påpeker han i statsurapporten.

Han viser videre til at tilstandsrapporten for eNorge viser at ressursene er der, men at vi må bli flinkere til å bruke dem til å skape nye verdier i eksisterende næringer.

-- Vi må bli flinkere til å skape nye næringer, bli mer effektive, til å skape ny kultur, til å øke deltakelsen og til å gjøre livet rikere for befolkningen gjennom god og innovativ bruk av informasjonsteknologi, slås det fast i rapporten.

Fem satsinger

Rapporten peker ut fem sentrale satsingsområder vi må bli flinkere på:

-- Kompetanse for å ta teknologien i bruk, blant annet til innovasjon og omorganisering, er ikke godt nok utbredt, speiselt ikke blant ledere. Det forskes og utvikles for lite.

-- Mange offentlige tjenester kan ennå bli bedre og potensialet for samarbeid og synlighet er stort. Elektronisk signatur/pki går for langsomt.

-- Konkurransen kan skjerpes ytterligere, blant annet på innhold, programvare og infrastruktur.

-- Vi kan få en bedre kultur for sikkerhet og gjøre mer for å håndtere uønsket innhold.

-- Store og viktige grupper har praktiske problemer med it-bruk i det daglige.

Mer info: http://www.enorge.org