Manus tilbake til røttene

Microsofts norske brukerorganisasjon, Manus, ønsker å bli faglig tyngre. Slik de var i gamle dager.

Den nye lederen Tahir Saleem og resten av styret i Manus jobber nå på spreng med å organisere nye seminarer og konferanser. Sviktende medlemstall og engasjement skal bøtes på med arrangementer som har et bedre teknisk og faglig innhold.

 

- Signalene vi har fått er at folk har savnet dette, sier Saleem.

 

Årets høstkonferanse ble avlyst på grunn av dårlig deltakelse og den tidligere lederen Atle Nygaard har gått av. Dagens Manus-ledelse håper nå at organisasjonen på 300 medlemmer skal få en ny giv.

 

Fokusere på brukererfaringer

 

- Vi skal ha et helt annet faglig innhold på seminarene våre fremover. Vi snakker ikke om Windows Vista og Office 12. Slik informasjon kan folk få fra Microsoft, sier Saleem.

 

Vi skal fokusere på brukererfaringer og hva teknologer kan få ut av produktene og  forskjellige måter å løse problemer på, sier han.