Maraton for innovasjon etter første etappe

Maraton for innovasjon etter første etappe

Ved starten av dette året inviterte næringsminister Ansgar Gabrielsen nasjonen til en seksårig maraton i innovasjon. Det var en hake: Matrasjoner var ikke inkludert.
Det har vært mange positive signaler for oss som ivrer for innovasjon det siste halvannet året. Kjell Magne Bondevik erklærte i januar i fjor at Norge skal bli verdensmester på feltet. Senere lanserte næringsminister Ansgar Gabrielsen 2004 som innovasjonsåret, og arrangerte den store innovasjonskonferansen i februar. Med lanseringen av "Innovasjon 2010", ble visjonene ytterligere forankret.

"Put your money where your mouth is", lyder et gammelt fyndord som kanskje ikke er gått helt hjem i regjeringskvartalet ennå. For mens maratonløpet så vidt har startet, kutter regjeringen i utdanning, forskning og innovasjon. Selve flaggskipet, Innovasjon Norge, beskjæres med 189 millioner kroner alene.

Det er bred enighet om at Norge må forberede seg på lavere inntekter fra olje. Mange føler at vi, i den globale økonomien vi nå lever i, må sikte mot å bli en "nisjenasjon". Dette innebærer at vi spesialiserer oss på utvalgte områder som få behersker. En slik nisje kan være å innovere. Med de rette rammebetingelsene vil det kunne skapes en uendelig rekke av nye produkter og konsepter. Kanskje gjøres produksjonen senere utenlands, men i mellomtiden har innovasjonsprosessen i seg selv skapt store verdier.

I et slikt scenario blir innovasjon et produkt, men det fordrer rammebetingelser av en annen karakter enn staten har stimulert til de siste 100 årene.

Regjeringens eNorge-plan skal skape rammebetingelser for innovasjon, effektivitet og fornyelse. Det er en plan som skal bringe Norge fremst i verden hva gjelder å hente gevinst og samfunnsgavn gjennom god utnyttelse av teknologi.

Da tankene om å lage en slik plan ble unnfanget, lå vi blant de fem beste på verdensbasis i "e-modenhet". I planperioden så langt har vi sakket stadig mer akterut. Om ikke e-Norge skal bli b-Norge, må det settes inn større ressurser, både til fortsatt omstilling internt i det offentlige, men også til omstilling av tenkesett, kultur og endringsvilje i samfunnet for øvrig.

Forskning og utvikling er livsblodet for et vitalt, levedyktig samfunn. Årelatingen som er foreslått i revidert nasjonalbudsjett er stikk i strid med de erklærte intensjonene om å gjøre Norge til verdens mest innovative nasjon. Vi går baklengs mot målet om å få FoU-innsatsen opp på OECD-gjennomsnittet innen 2005.

De stadig krympende midlene smøres dessuten tynt ut over. Skal vi få effekt av investeringer i FoU, må vi våge å velge. Det innebærer også at vi velger bort områder som det kan finnes gode grunner til å satse på, men som det ikke er rom for i et lite land som skal hevde seg i verdenstoppen.

I kunnskapssamfunnet er kompetanse ferskvare, og kunnskap den viktigste post i balanseregnskapet. De siste årene har vi flyttet titusenvis av industriarbeidsplasser til lavkostland til buldrende og rasende akkompagnement fra fagbevegelsen. I samme periode har tusenvis av arbeidsplasser i it-industrien blitt borte. Innen utgangen av 2005 går 830.000 arbeidsplasser fra USA til lavkostland, som India, Kina og Russland (Forrester Research), og det dreier seg altså ikke om tradisjonelle industriarbeidsplasser, men arbeidsplasser i kunnskapsindustrien. Stillingskategoriene som 8outsources8 spenner fra telefonmarkedsførere til programmerere og it-sjefer.

Dette er en varig trend, og Norge er ikke unntatt. Mens aktører i næringslivet søker å konsolidere og standardisere sine it-systemer, har det offentlige gjort det motsatte. Resultatet er at eNorge i dag består av et lappeteppe av it-systemer som i liten grad spiller sammen.

I arbeidet med å få Norge opp på et internasjonalt nivå på dette området er det nødvendig å knesette en del kjøreregler. Markedet avgjør ikke om vi skal kjøre på høyre eller venstre side av veien. Vi bør heller ikke la markedskreftene få definere hvordan den elektroniske infrastrukturen skal se ut.

I Canada ) verdens mest e-modne land i flere år på rad ) er en av hemmelighetene en Chief Information Officer (CIO). Michelle d,Auray har myndighet på tvers av departementer og etater. Det gjør at det blir enklere å utvikle systemer som spiller på tvers av departementale grenser, og har bidratt til å skape en døgnåpen og service-innstilt forvaltning, til stor tilfredsstillelse for brukerne.

Dersom det offentlige i år bare skal iverksette et tiltak for å skjøtte sitt IT-hus bedre, er vårt råd: Look to Canada. Ansett en it-direktør, snarest.

Kjell Rusti, Dataforeningen; Per Morten Hoff, IKT-Norge; Paul Chaffey, Abelia; Agnes Beathe Steen Fosse, eForum; Harald Stavn, NITO, Trond-Erik Bergersen, ISACA; og Bjørn Paulsen, Nortib

Nasjonalt IT-råd (NITR) er et forum hvor Dataforeningen, NITO, IKT-Norge, Abelia, Nortib, Eforum og ISACA Norway Chapter jevnlig rådslår. De deltagende organisasjonene representerer mer enn 100.000 individer direkte eller indirekte involvert i virksomhet hvor innovasjon er et nøkkelord.