Er marerittet over for Jensen?

Er marerittet over for Jensen?

For første gang kunne konsernsjef Arne Jensen i Ementor fortelle at omsetningen øker. Er fire års mareritt endelig over?
Resultatene til Ementor de siste årene har vært temmelig begredelige. Hvert år siden 2000 har omsetningen vært fallende og underskuddene store. På fire år er omsetningen mer enn halvert og flere milliarder har rent ut av selskapet.

I 2002 ble Braathens-sjef og tidligere TV2-sjef Arne Jensen hentet inn som erstatter for Tom Adolfsen som måtte forlate sjefsstolen etter flere store bomkjøp de siste årene.

Den gang ble det uttrykt skepsis overfor Jensens evne til å snu skuta på grunn av hans manglende kjennskap til it-bransjen. I ettertid er flere ulike veier forsøkt valgt for å styre selskapet ut av uføret. Et eksempel er forsøket på å selge konsulentdelen (som dengang het Ementor). Det gikk i vasken.

Det var også planer om ekspansjon i Sverige. Innhenting av 100 millioner i ny kapital skulle finansiere kjøpet. Men planene ble raskt lagt på is, og pengene ble i stedet brukt til å dekke løpende tap.

Ifjor gjorde Jensen et nytt grep. Han slo sammen produktdelen (gamle Eterra) og konsulentdelen (gamle Ementor). Samtidig ble selskapsnavnet Merkantildata endret til Ementor.

Tirsdag denne uken er en dag Ementor-sjefen sikkert vil huske. Det var nemlig første gang han kunne vise til omsetningsvekst etter at han tiltrådte som konsernsjef. Selskapet må faktisk fire år tilbake for å finne et kvartal med vekst. Og til tross for fortsatt underskudd, er tapene lavere enn fryktet.

Men er problemene skyflet til side og fire års mareritt endelig over? Svaret er sannsynligvis "nei".

Ementor blir nok hjulpet av en bedring i markedet, og leverer noen brukbare kvartalsresultater fremover. Men det er ikke Jensens fortjeneste. For selskapet har et problem som selv ikke en etterlengtet oppgang i markedet kan skygge over.

Problemet er salg av datamaskiner og datautstyr. Dette står for 63 prosent av totalomsetningen i Ementor. På disse varene blir fortjenestemarginene bare dårligere for hvert kvartal som går. I en tid der salg av dataprodukter stort sett bare handler om logistikk, klarer ikke Ementor å konkurrere.

Jensen har tidligere påpekt at produktsalg også genererer økt salg av tilhørende tjenester. Han er derfor redd for at en utskillelse av produktdelen vil ramme tjenestesalget.

Dette gjaldt kanskje tidligere. Men it-bransjen har modnet, og kjøperne stiller andre krav. De har idag en helt annet kompetanse og innsikt på hvilke behov de har. De ønsker en totalleverandør som kan stå som ansvarlig for leveransene, men ikke nødvendigvis en leverandør som kan levere alt.

Konkurrenten WM-data hadde i 2000 tilsvarende problemer som Ementor. Derfor skilte de ut sin enhet som sto for produktsalg i et eget selskap, Atea. Dette selskapet fremstår nå som et frittstående og lønnsomt selskap.

Dette er en oppskrift som Ementor neppe kommer utenom. Spørsmålet blir bare hvor mange ekstra skoletimer Arne Jensen trenger i it-bransjen for å forstå dette.