Marketingpris til Broadnet

Marketingpris til Broadnet

Broadnet er tildelt prisen for "Best Marketing" på Carrier Ethernet World Congress.

Broadnet har i konkurranse med blant annet Colt, Verizon og Tata sikret seg prisen for "Best Marketing" på Carrier Ethernet World Congress i Warzava.

Selskapet fikk prisen for å være en innovatør i det norske markedet og for å være pådriver for utviklingen av Carrier Ethernet-markedet i Norge. Broadnet har satt i gang flere markedsaktiviteter der hovedmålet er å bygge kjennskap og kunnskap om Ethernet.

- Broadnet har tatt et strategisk valg ved å gjøre Ethernet til et viktig fremtidig vekstområde. Vi gratulerer Broadnet med prisen i kategorien Best Marketing og for at de på en spennende måte har begynt å utdanne det norske markedet om fordelene med Carrier Ethernet. Broadnets satsning gjør at Norge, og også Norden, følger de globale trendene med Ethernet-standardisering og det er helt i tråd med MEFs globale målsetting om å utvikle et globalt fotavtrykk av sammenkoblet arbeid verden over, sier Kevin Vachon i Metro Ethernet Forum (MEF) etter utdeling av prisen.

I tillegg til å markedsføre Ethernet i Norge, har Broadnet blant annet vært initiativtaker av opprettelsen av Norsk Ethernet Forum (NEF) som i dag er underlagt IKT-Norge.