Masseoppsigelser blant it-ansatte i SAS

It-avdelingen til flyselskapet SAS blir hard rammet i en omfattende nedbemanning der totalt 175 ansatte må gå. Også ansatte i Norge blir berørt.
De kraftige nedskjæringene i SAS rammer også it-avdelingen i det skandinaviske flyselskapet. På grunn av sviktende omsetning blir den danske sjefen for de it-ansatte, Hans-Henrik Hedegaard, tvunget til å redusere kostnadene.

-- Nedskjæringene i SAS og andre flyselskaper skaper mindre etterspørsel etter våre tjenester. Derfor må vi reduserer antall ansatte med 175 personer, sier Hedegaard.

Den store it-avdelingen er organisert i et eget datterselskap, Scandinavian IT Group (SIG), som har 1.300 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. SIG leverer blant annet infrastruktur og it-løsninger til selskaper i SAS-konsernet. Men rundt 10 prosent av omsetningen på 1,8 milliarder (i 2001) var leveranser til andre flyselskaper.

Norge rammes

Nedskjæringene går verst utover de ansatte i Danmark, der over halvparten av de 1.300 ansatte arbeider. I Norge, som SAS i dag har rundt 200 it-ansatte, må rundt 20 ansatte finne seg nye jobber.

Utviklingsavdelingen i selskapet, der totalt 300 jobber, blir hardest rammet i nedskjæringene. Her blir hver fjerde ansatt oppsagt.

De ansatte i Danmark reagerer på den kraftige nedbemanningen. Ansattrepresentant Eva Birch Christensen forteller til Computerworlds søsteravis i Danmark at de er rystet over at ledelsen har besluttet å kvitte seg med så mange ansatte. I et håp om å redde sine kolleger, har de tillitsvalgte nå innledet forhandlinger med ledelsen i et forsøk om å få ned antall oppsigelser.