Massiv hacking i høst

Massiv hacking i høst

I august var det 23.973 innbruddsforsøk mot AS Norge. Samme periode gjennomførte hackere, terrororganisasjoner, utenlandsk etterretning og andre hele 485.499 kartleggingsforsøk.
-- Dette er tall som vi vanligvis ikke offentliggjør, da det kan stimulere hackere og hackergrupper til å påvirke våre målinger. Men vi gjør nå et unntak, opplyser Christopher Birkeland som leder Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI).

Med AS Norge mener Birkeland de 15 medlemsbedriftene som er koblet til overvåkningsnettet til VDI. Blant annet er Norsk Hydro og Telenor med på denne virksomheten (Se Angrip Norge på dagstid!). VDI har utplassert overvåkingsutstyr hos medlemmene, men da utenfor deres brannmurer. Utstyret registrerer alle forsøk på angrep og sender beskjed til VDI-sentralen på Akershus festning. Derfra går det varsel til de øvrige medlemmene.

Etter det Computerworld forstår, var det i august ikke noe samlet storangrep, men i stedet enkeltvise forsøk på å ta møydommen på det digitale Norge.

Ikke virus

Kategorien innbruddsforsøk inkluderer alle typer hendelser der en tjeneste er forsøkt misbrukt eller der datatrafikken ikke er i henhold til gjeldende standard. Kategorien kartleggingsforsøk inkluderer også 8automatisk" kartleggingsaktivitet som forårsakes av blant annet ormer. Virus måles ikke, opplyser Birkeland.

Ifølge direktør Jan Erik Larsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) overvåker de ikke epost-trafikk.

En annen oversikt viser at VDI merket en økende mengde innbrudds- og kartleggingsforsøk på port 22/TCP i slutten av august. Men verken Christopher Birkeland eller noen i NSM vil ikke opplyse hvor mange dette er i antall forsøk.