Matsushita blir Panasonic

Matsushita blir Panasonic

Navnebyttet indikerer konsernets globale varemerkestrategi for å sette fokus på et forent, globalt varemerke - Panasonic.
Hovedkontoret for Matsushitas virksomhet i Europa, Matsushita Electric Europe Ltd, skifter fra og med den 4. januar 2005 navn til Panasonic Europe Ltd. Navnebyttet indikerer konsernets globale varemerkestrategi for å sette fokus på et forent, globalt varemerke - Panasonic.

Økt kjennskap til varemerker

Bosse Langaas, sjef for markeder og salg i Norden for Panasonic Nordic AS, bekrefter at selskapet på denne måten vil profilere seg på det europeiske markedet.

- Panasonic er det sterkeste varemerket innenfor Matsushita. Derfor skal vi, gjennom å bruke navnet "Panasonic" og "Panasonic ideas for life" som slagord i Europa og over hele verden, profilere vårt selskap og styrke våre produkters image. Et annet aspekt er å gjøre det lettere for forbrukere over hele verden å identifisere både selskapet og produktene. På denne måten styrker vi vår konkurransedyktighet på verdensbasis.

Integrerte funksjoner

Langaas påpeker også viktigheten av å integrere ulike funksjoner i virksomheten og å bruke felles arbeidsmetoder for å oppnå suksess i oppbyggingen av varemerket.

- Et nærmere samarbeid mellom markedsføring, salg, produksjon, forskning og utvikling kombinert med proaktivitet, fleksibilitet og rask handling er forutsetningen for å lykkes i å gjøre Panasonic til et ledende varemerke i Europa.

Panasonics og Matsushitas aktiviteter i Europa har sin base ved det europeiske hovedkontoret i London, som fra og med den 4. januar 2005 går under et nytt navn. Selskapet har datterselskaper, inkludert produksjonsanlegg, markedsselskaper, salgskontor og distributører over hele Europa.