Måtte endre feilslått datastrategi

Måtte endre feilslått datastrategi

"Unified Interaction Management" er Alcatels nye satsingsområde Begravd er gamle drømmer om å bli stor ruterprodusent.
PARIS: For to år siden kunngjorde Alcatels toppsjef Serge Tchuruk at Alcatel skulle bli verdens nest største ruterprodusent etter Cisco. På årets Alcatel Forum i Paris var det ingen som ville snakke om utstyr for datanettverk.

I stedet har Tchuruk og folkene i Alcatels-bedriftsdivisjon Enterprise Solutions Division (ESD), vendt tilbake til det Alcatel alltid har kunnet best, nemlig telefoni. Det eneste nye er at det nå er ip-telefoni som står på dagsordenen.

Gjennom å være store på telefoni, eller taleapplikasjoner som det heter i ip-verden, skal Alcatel spise seg inn på enemerkene til de tradisjonelle dataleverandørene.

Endret produktene

-- Vi brente oss på datastrategien vår. Vi satset på ATM (Asyncronous Transfer Mode, red anm), mens markedet valgte Ethernet, sier Jean-Christophe Giroux, sjef for ESD.

Alcatel selger fortsatt rutere og svitsjer. I løpet av 18 måneder ble alle produktene endret, og i løpet av fjoråret var Alcatel igjen på banen. Men fokuset på datakommunikasjon er kraftig tonet ned.

-- Fordelen er at vi nå har konsistente produkter som er lettere å administrere. Og så er vi mye billigere enn en stor ruterprodusent som starter på C, sier Giroux.

Selv om Alcatel i realiteten konkurrerer med selskaper som Nortel, Ericsson og Siemens, vender franskmennene stadig tilbake til Cisco som referanse for alt som gjøres. Cisco og Alcatel er blitt stående som motpoler innen ip-telefoni.

Gradvis omlegging til ip-telefoni vært Alcatels hovedargument for å velge nettopp dem, selv om alle konkurrentene bortsett fra Cisco og 3Com tilbyr det samme.

S

amhandling I en periode har såkalt enhetlig kommunikasjon (Unified communications) vært ledesnor for aktivitetene i Alcatel-systemet. Det har i praksis betydd at du skal kunne nås enten du er på kontoret eller på reise. Nå tas dette konseptet et skritt videre til det Alcatel på ny-fransk kaller

Unified Interaction Management (UIM), eller enhetlig samhandlingsadministrasjon. Tanken er at tale og meldingshåndtering skal integrereres med samhandlingsverktøy, for eksempel fra IBM eller Microsoft. Typisk vil det ved hjelp av Alcatels UIM-løsninger bli mulig å legge inn ikoner i Outlook som gjør at du ved ett klikk kan ringe personer i adresseboka. Alle meldinger, uavhengig av om det er tekst eller er tale, lagres på ett sted.

UIM er bygget rundt åpne standarder som VoiceXML, SOAP, SIP og Java, noe som gjør det mulig å operere i tradisjonelle telefonimiljøer basert på TDM (Time Division Multiplexing), ip-telefoni og med en kombinasjon av nytt og gammelt.

Visjon

I september ble den første UIM-applikasjonen Myphone lansert. Myphone er en pc-telefon, altså programvare som forvandler pc-en til en fullblods telefon. Framover vil nye applikasjoner som Mymessaging, Myassistant og Myteamwork være med på å sette UIM, som foreløpig omtales som en visjon, ut i livet.

-- Det ser ut til at vi er ferdig med ensidig fokus på å få avkastning på investeringer. Nå begynner kundene å se etter løsninger som er kjekke å ha, eller ting som gjør at oppgaver løses bedre og lettere enn før, sier Giroux.

I Alcatel er spesialiserte, såkalt vertikale bransjer viktigere enn kundens størrelse. Det viktige er hvilke krav bedriftene stiller til sine kommunikasjonsløsninger.

-- Tale eller data spiller liten rolle. Det viktigste er at folk får tak i informasjonen de trenger, sier ESD-sjefen.