Matte-krise på universitetet

Opp mot 60 prosent stryker på matematikk-eksamen ved Universitet i Oslo (UiO). Og det kan fort bli verre.
Matematikkfagene sliter med strykprosent helt opp mot 60 prosent, men instituttet vil likevel kutte i gruppeundervisningen neste år.

I vårsemesteret 2004 hadde fem av fjorten emner med en strykprosent over 30, var innføringskurs i matematikk.

- Det har alltid vært et problem at studentene i starten av studiene har veldig variable forkunnskaper, spesielt etter reformen i videregående. Vi har prøvd å bøte på dette ved å arrangere forkurs, og å legge til rette for en tettere oppfølging. Vi har håp om at det bedrer seg når kravet om 2MX kommer fra neste høst av, men er bekymret for om departementet har informert godt nok om dette på skolene, sier bestyrer ved Matematisk institutt Arne Huseby til studentavisen Universitas.

Kutter grupper

Nå ser instituttet seg nødt til å kutte i gruppeundervisningen på grunn av innstramninger i budsjettet.

-- Vi har svært små buffere når det gjelder driftsmidler, ettersom en veldig stor del av budsjettet vårt går til undervisning. Jeg ser ikke hvordan fakultetet kunne ha disponert midlene bedre, men det synes ikke som Universitetsstyret har tatt tilbakemeldingene våre om konsekvensene på alvor.

Budsjettet skal endelig vedtas i Universitetsstyret, men rektor har ikke mer midler å love bort.

- Vi er klar over at omprioriteringene vi har gjort til en viss grad vil ramme gruppeundervisningen. Men vi står overfor store utfordringer på blant annet vedlikehold, høyere husleie og høyere el-avgift. Dessuten skal Det juridiske fakultet gjennomføre kvalitetsreformen på profesjonsstudiet i Jus og det er en nedgang i antall studieplasser i det foreslåtte statsbudsjettet, sier Huseby.

Bedre informasjon

- Jeg tror det er potensial til å styrke motivasjonen for de som har matematikk som støttefag, at studieprogrammene informerer om hvorfor det er viktig for deres fag å kunne denne matematikken.

Informatikkstudentene Anish Raja (19) og Jamal Hussain (21) tar begge matematikk i praksis I, og synes ikke det er så rart at det er høy strykprosent på faget deres.

- Det er veldig lite hjelp å få, stoffet er vanskelig. Dessuten er det ikke så motiverende å studere, ettersom vi jo ikke får mye bruk for dette i informatikken. Det er nok en grunn til at strykprosenten er så høy. Hvis de kutter gruppeundervisningen, går strykprosenten sikkert opp i 90, sier Raja.