Maur oppkalt etter Google

Maur oppkalt etter Google

En ny oppdaget mauresort har fått navnet Proceratium Google.

En forsker har oppdaget en ny type maur. Mauren har fått navnet til søkemotoren Google, og heter Proceratium Google, eller Maur Google.

Grunnen er at California Academy of Sciences jobber med prosjektet Antweb ("maurwebben"). Antweb-prosjektet går ut på at maur over hele verden blir søkbart på nettet. Til dette bruker universitetet Google Earth.

Tidligere vurderte universitet å bruke NASAs systemer, men etter testing viste det seg at det var raskere å benytte Google for å finne frem til informasjon. Dermed valgte de Google Earth for prosjektet.

Forskerne er nå såpass fornøyd med søkemotorens muligheter at de som en slags ære har oppkalt den nyoppdagede mauren etter Google.

Google-mauren lever på Madagascar.