McData med 24 og 140 tilkoblinger

Et system med åtte tilkoblinger, og vekst ved hjelp av programvare, skal skaffe McData andre kunder enn de aller største til sine lagringsnettverk.
McData er 20 år og nærmest ukjent, selv om selskapet leverer en av de mest avanserte lagringssvitsjene på markedet.

-- Vi startet som en svitsj-leverandør. Målet er å bli gode på informasjonsleveransetjenester. Andre vil fokusere på servere og/eller lagringssystemer, sier Jim Miller, produktsjef i McData.

Omsetningen i 2001 kom på 344 millioner dollar (2,58 milliarder kroner). Av denne kom rundt 30 prosent fra Europa.

Levert

-- Vi har levert rundt 10.000 8directors8 som tilsvarer 90 prosent av svitsjene i de store lagringsnettene. Nå utvider vi tilbudet med Sphereon 4500 og Intrepid 6140, sier Jim Miller.

-- I Norge har vi levert mer enn 35 8directors8 via partnere fortsetter Kenneth Thomas, nordisk salgssjef i McData.

8Director8 er en dirigent eller datakommunikasjonssentral som sørger for at en forespørsel etter data blir formidlet fra platelageret til riktig tjenestemaskin i et lagringsnett. Den mest kjente av McDatas dirigenter er EMCs Connectrix som eksempelvis EDB Teamco benytter. EMC eide McData fra 1995 til 2001.

Opprinnelig utviklet McData kommunikasjonsutstyr for store datasentraler i konkurranse med IBM. I 2002 er IBM en salgskanal for McDatas dirigenter og lagringssvitsjer.

-- Vi trenger å bevege oss i markedet, hevder Jim Miller.

Kostnadsfiksert

Det Miller henviser til er å nå kunder som ikke er teknologifikserte, men kostnadsfikserte. Derfor tilbyr McData den nye svitsjen Sphereon 4500 på 1 U som leveres med 24 tilkoblinger, men hvor kunden kan velge å betale for åtte, 16 eller 24 tilkoblinger.

-- Sphereon kan ses på som tre svitsjer i en. Den benytter samme mikrokode som 8Directors8, forklarer Kenneth Thomas.

Administrasjonsprogramvaren Sanpilot lar brukerne se lagringsstrukturen med soner hvor hele eller deler av lagringssystemene er blokkert for tjenestemaskinene.

Ved hjelp av en webleser kan fagfolkene sjekke ytelsen på Sphereon 4500, foreta helsesjekk og feilisolering. Mikrokode-oppgradering kan foregå mens svitsjen sørger for overføring av data. Sphereon 4500 benytter ny omkoblingselektronikk som forventes å ha tilstrekkelig kapasitet for de neste fem år. Dermed konkurrerer McData Sphereon 4500 direkte med Brocades svitsjer som nærmest har dominert de mellomstore kundene.

-- Et lagringsnett med Sphereon vil typisk være lønnsom for kunder med 16 tjenestemaskiner og en kvart terabyte lagringskapasitet, hevder Jim Miller.

Store behov

En dirigent koster i praksis det dobbelte per tilkobling av en svitsj. Grunnen er at dirigenten skal fortsette å virke selv om en tilkobling blir ødelagt. I et slikt tilfelle kan en svitsj falle ut om ikke den er sikret med doble tilkoblinger.

For de teknologifikserte og kunder med virkelig store behov, leveres den nye Intrepid 6140 på 12 U med 64 til 140 tilkoblinger. Denne oppgraderes med kort med fire tilkoblinger.

50 tjenestemaskiner som jobber mot samme lagringssystem er et typisk scenario. En dirigent er da enklere å administrere enn en samling svitsjer som til sammen har over 100 tilkoblinger for at alle tjenestemaskinene skal være sikret mot brudd.

-- Intrepid er perfekt for IBM stormaskin, spesielt i slike tilfeller hvor maskinen er splittet i mange Linux-partisjoner. 8Directors8 støtter typisk 100.000 brukere, hevder Jim Miller.

Det er veksten i antall brukere som gjør applikasjonene stadig mer kritiske og verdifulle, og veksten i lagrede data som utfordrer McData til å utvikle dirigenter med en pålitelighet på 99,999 prosent. Med så høy tilgjengelighet, kun fem minutters svikt i løpet av ett år, blir kostnadene betydelige.