Med Suse i serken

Med Suse i serken

Novell migrerer hele økosystemet sitt til Linux, og for den saks skyld Windows, True64 og andre operativsystemer.
-- Antall Netware-brukere har holdt seg stabilt i halvannet år. De skal vi ta vare på, samtidig som vi tilbyr løsningene på Linux. Og det blir godt tatt i mot. Linux-miljøets holdning til Novell opplever vi som utelukkende positiv, sier Odd Stian Jensen, Solution Specialist i Novell Norge.

Ifølge Jensen tilbyr Novell valgfrihet på operativsystem, programvare og maskinvare. Novell står for kryssplattform og heterogene miljøer. I den kommende Netware 7.0 vil du kunne velge om du vil kjøre med Netware-kjerne eller Linux-kjerne.

-- Støttesystemene vil være de samme. På den måten mener Novell at du kan benytte deg av Netware-kompetanse og egenutviklede moduler samtidig som det gir deg mulighet til å ta i bruk Linux-applikasjoner om du trenger det, forteller Jensen.

Integrasjon

For å demonstrere hvor langt Novell er kommet i integreringen av Linux, la Jensen Computerworlds journalist inn som bruker med Exchange-konto i Active Directory på en Windows 2000 server.

Med en vanlig web-leser kunne jeg så logge meg på Virtual Office, hvor jeg fikk tilgang til epost, kalender, adresseliste og slikt. Her kunne jeg opprette team og drive enkel prosjektstyring. Det hele ble opprettet fra Active Directory.

For å vise identitetshåndteringen viste så Jensen det samme fra en Linux-desktop. Brukere opprettet i Edirectory ble automatisk til Linux-brukere, og ved hjelp av ID Manager opprettet i Active Directory og som Exchange-brukere. Om du som bruker benytter Windows eller Suse Desktop, så får du samme tilgang og muligheter.

-- Novell gjør det raskere å gå over til Linux, mener Jensen, som kan fortelle at Suse-brukere blir støttet av Novell, som vil beholde navnet på Linux-distribusjonen.

Ett nett, men blandet

Novells One Net Vision har fire pilarer: Extend, Nsure, Nterprise og Ngage. I Extend inngår blant annet løsningene som ble overtatt ved oppkjøpet av Silverstream, som Web Services og utvikling av portaler. I Nsure ligger de sikkerhetsorienterte produktene som Identity Manager som holder styr på alle identitetene i nettet og Border Manager for styring av internettbruk.

Under Nterprise finner vi produktene for Linux, Netware, Windows 2000 og andre operativsystemer, samt de tradisjonelle kryssplattformproduktene og gruppevaren Groupwise. Ngage dekker kompetanse, opplæring, support og partnerskap.

Novell Norge har inngått avtale med Ajourit og Linpro som skal stå for kursing og sertifiseringer. Første hovedkurs starter i mars, mens partneropplæringen er i gang.