Melissas 'far' fikk 20 måneder

David J. Smith, som sto bak det skadelige Melissa-viruset er dømt til 20 måneders fengsel. Viruset gjorde skader for milliarder.

David J Smith var ansvarlig for å påføre IT-brukere 1.1 milliarder US Dollar i kostnader i følge Computer Economics.Inc i september 1999. Smith skrev viruset Melissa, som angrep massivt våren 1999.

Melissa var et av de første virusene som benytter Outlooks e-post adresselister til å spre seg.

Vedlegget med tittelen "Important Message" lurte mange til å åpne vedlegget. Når viruset ble aktivisert sendte det seg selv til 50 tilfeldig valgte personer i adresselista.

Smith tilsto ugjerningen allerede i 1999 og  det er uheldig at soningen er utsatt så vidt lenge. Han mener selv at det var en kjempetabbe, noe han har bekreftet flere ganger i forbindelse med rettsaken.

Smith har været en inspirator for mange "script-kiddies", det vil si ungdommer som har kopiert hans måte å spre virus på.

I utgangspunktet ble det spekulert i påstander om opp til 11 års fengsel, men aktor mente at han har "hjulpet myndighetene så vidt mye" med andre virusangrep, senere, at påstanden ble bare 2 år. I tillegg må Smith betale en bot på 5000 dollar.