Men ehandelen var ikke død

Men ehandelen var ikke død

Det er et uutnyttet potensial for mange småbedrifter i Norge. Ehandel er ikke noe man gjør utelukkende, det er en ny handelskanal som kan supplere den eksisterende virksomheten.
For noen år siden var hypen rundt ehandel på topp. Prognosene spådde en bransje som i løpet av kort tid ville vokse til enorme høyder. Så godt som alle var enige om at ehandel var fremtiden og at mange tradisjonelle butikker gikk en dyster fremtid i møte. Dette ble noen rike på - som trakk seg ut i tide - mens andre tapte millioner når bunnen falt ut av finansmarkedet i 2001.

Dotcom-tiden kaller vi ofte perioden nå og ler litt over hvor dumme alle var som trodde på spådommene.

Men ehandelen var ikke død. Den vokste bare ikke så fort som man antok. Stadig flere bedrifter tar i dag i bruk nettet for å handle både med konsumenter og andre bedrifter.

Det er flere årsaker til at utviklingen har tatt tid. Befolkningen måtte vende seg til internett som en handelskanal. Mange har blant annet vært skeptiske til sikkerheten med hensyn til for eksempel bruk av kreditkort.

I dag har de fleste seriøse aktører på plass løsninger som gjør ehandel både trygt og enkelt. Et annet moment er at det i begynnelsen var en relativt liten, sammenlignet med i dag, andel av befolkningen var tilknyttet nettet. Nå er imidlertid over 2,5 millioner nordmenn innom nettet månedlig.

Dette utgjør et uutnyttet potensial for mange småbedrifter i Norge. Ehandel er ikke noe man gjør utelukkende, det er en ny handelskanal som kan supplere den eksisterende virksomheten.

Sjansene for at man finner nye kunder på nettet stiger stadig og løsningene som må på plass trenger ikke å være dyre. For en relativt billig penge får man en ehandelsløsning man kan leve lenge med.

Dette er viktig ikke bare for de aktuelle bedriftene, men også i et næringspolitisk lys. Norge har en økonomi som i dag er relativt avhengig av virksomheten i Nordsjøen.

Et mål om å styrke konkurransekraften på fastlandet må ta utgangspunkt i å utnytte de fordelene vi har her til lands. Det er blant annet en høy teknologisk modenhet og en høy internettpenetrasjon.

Derfor bør det legges til rette for elektronisk handel også fra statlig side. Når det er sagt, er fordelene knyttet til ehandel så store at mange bedrifter bør kunne sette i gang uten statlig incentiver.