Mener datakrimtall holder vann

Mener datakrimtall holder vann

Tallene i mørketallsundersøkelsen er statistisk holdbare, mener Næringslivets Sikkerhetsråd.
Britt Amundsen Hoel fra Næringslivets Sikkerhetsråd, som står bak Mørketallsundersøkelsen, slår fast at tallmaterialet i analysen holder vann.

-- Vi har brukt MMI for å hente inn tallene. Min kommentar til at undersøkelsen ikke viser det rette bildet er derfor at et representativt utvalg har svart og at tallene er statistisk holdbare innenfor en margin på fem prosent, sier Hoel.

Det utelukker likevel ikke at tallene i realiteten både kan være høyere og lavere. Usikkerhetsmomentet er hvor ærlig deltagerne i undersøkelsen har svart.

-- Jeg synes personlig at det for eksempel høres lavt ut når bare 34 prosent oppgir å ha blitt infisert av virus. Det kan alltid ligge en feilkilde i at folk enten underdriver eller overdriver, eller ikke har full oversikt, sier Hoel.