Mener lærerne trenger kompetanse

Mener lærerne trenger kompetanse

Fronter og It's learning mener lærerne må ha mer hjelp.

Fronter og It's learning er innført i store deler av det norske skoleverket. It's learning er ifølge dem selv størst i Norge og har ca. 1.800 skoler som brukere. Fronter antyder de er implementert på halvparten av landets skoler, i tillegg til en stor brukerbase i utlandet.

- Mange lærere mener LMS-ene ikke fungerer i læringssammenheng. Hva synes dere?

- Jeg tror det er litt sammensatt. Produktet brukes mye i kommunikasjon mellom lærere og elever. Utfordringen ligger i å få enda mer pedagogisk bruk, sier Nils Viken, direktør i It's learning Norge.

Ifølge Viken har antallet unike brukere på systemet tatt seg opp måned for måned. Han mener også noen skoleeiere fremstår som er flinkere enn andre.

- Jeg tror det er læreren som er nøkkelen til suksess. Elevene tar i bruk det de får. Men vi kan ikke ensidig skylde på lærere hvis det ikke tas i bruk ordentlig. De får flere oppgaver enn de makter å håndtere.

- Det er mange som bruker andre tilleggsverktøy som de synes er bedre. Har LMS-ene gitt hva som var forventet?

- Jeg tror det er riktig at effekten ikke har levd helt opp til skole-eiernes intensjoner. Dette kan være tilfellet for flere deler av it-satsningen i skolen, og skyldes ofte at investeringene gjøres uten det finnes en god plan for implementering av løsningene.

Uheldig

- Vi tror at noen av utfordringene er å legge til rette for mer innhold av høy kvalitet i systemene, sier Nils Olav Sundsteigen, daglig leder i Fronter.

- En del skoler bruker andre løsninger som Facebook og Google Apps. Hva mener dere om det?

- Enkelte kan godt supplere med andre verktøy som finnes på nettet, men da er det viktig at de er inneforstått med forskjellen på en offentlige nett-tjeneste og en privat tjeneste som Fronter. Det handler om sensitiv informasjon som må beskyttes på riktig måte.