Mener Telenor ikke kan klandres for høye priser

Mener Telenor ikke kan klandres for høye priser

Vegard Gjerde, sjef for Telenor Svalbard, mener at trafikkprisen på fiberkabelen til Svalbard reflekterer kostnadene.

Telenor tar til motmæle etter at Universitetssykehuset i Nord-Norge mener at Telenor tar årgerpriser på det nye fibersambandet til Svalbard.

Sakens kjerne ligger i om Universitetssykehuset i Nord-Norges avdeling på Svalbard, skal kunne defineres som en forskningsinstitusjon i likhet med eksemplvis Universitetet på Svalbard, eller en ordinær offentlig virksomhet. Offentlige virksomheter utenfor forskning er nemlig unntatt fra avtalen mellom Uninet og Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter som eier kabelen har leid ut kapasitet til både Uninett og Telenor for henholdsvis fire og åtte millioner kroner i året. Telenor vil med dette spare millioner på redusert bruk av satellitt for datatrafikken mellom Svalbard og fastlandet. Samtidig vil de ha mulighet for å videresalg av båndbredde.

En gave

-- Fiberkabelen er en gave fra oss til det norske samfunnet og Svalbard, og vi skal ikke tjene penger på dette, sier Rolf Skår som er leder for Norsk Romsenter.

Han mener at Telenor heller ikke kan klandres for den høye prisen Universitetssykehuset har blitt forespeilet.

-- Hvis alle skulle vært med i Uninett vil vi ikke fått Telenor med på spleiselaget, sier han.

Gjenspeiler kostnader

Ifølge sjefen i Telenor Svalbard vil Telenor også ha drifts- og vedlikeholdsansvaret for linjen.

-- Vi betaler 8,5 millioner kroner til Norsk Romsenter hvorav 500.000 er til et kabelbruddfond. Og vi vil igjen fakturere dem for drift- og vedlikehold. Men det blir ikke så mye som 8 millioner, sier Vegard Gjerde. Og setter dermed uttalelsen til Skår i et underlig lys.

-- Er det ikke urimelig at sykehuset skal betale over to millioner kroner for ti megabit og dekke en fjerdedel av Telenors kostnader ?

-- Vi er fortsatt i forhandlinger. Men prisen vil gjenspeile våre kostnader. Desto flere kunder, desto billigere skal det bli, sier Gjerde.

-- Litt omvendt markedsteori?

-- Vi er blitt gitt et særskilt ansvar på Svalbard fra det offentlige.

-- Siden prisene er kostnadsbasert, ville det ikke vært naturlig å ta med det dere selv sparer på å redusere satellitt-bruken?

-- Kundene får nå langt lavere priser enn de tidligere måtte betale for datatrafikk over satellitt. Og Telenor har dessuten tatt på seg en risiko ved å gå inn som garantist for drift- og vedlikehold av kabelen, som vi bør kunne ta betalt for, avslutter Gjerde.