Mennesket i et ikt-prosjektperspektiv

Mennesket i et ikt-prosjektperspektiv

DND: PMBOK, WBS og Gantt versus Mennesket. Hva teller mest?

Av Eldar Hatteland, seniorkonsulent prosjektledelse, EDB ErgoGroup

Dette er del tre. Les del to her.

Hva betyr det å sette mennesket i sentrum? Har det noen betydning i det hele tatt, eller er det bare PMBOK, WBS, kritiske stier, Gantt, prognoser og alle de andre fantastiske verktøy som teller?

I forrige artikkel beskrev jeg sosialpsykologien som kan sies å være studiet av menneskelige tanker og adferd i sosiale situasjoner. Jeg så nærmere på et sosialt fenomen som handlet om motivasjon. I denne artikkelen skal jeg ta for meg noen flere av disse sosiale fenomenene: Fysisk og psykisk helse samt retorikk som etter min erfaring har en avgjørende betydning for utfallet av god samhandling i et prosjektperspektiv.

Fysisk og psykisk helse

Det er generelt akseptert at det er en nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Idrett på topplan er et godt eksempel på dette. Det skal mye mental innsats til for å gi seg i kast med store fysiske prestasjoner. Prosjekter er psykiske prestasjoner som jeg vil påstå krever en viss fysisk styrke. God fysisk helse skapes og oppnås gjennom:

 • Regelmessig mosjon.
 • Sunt kosthold.
 • Tilstrekkelig med søvn og hvile.

God psykisk helse er avgjørende for et menneskes evne til å oppfylle mange sentrale funksjoner og aktiviteter i et prosjektperspektiv. Her er noen eksempler på dette:

 • Evnen til å takle og mestre endringer og usikkerhet som gjør at du spretter tilbake etter motgang.
 • Evnen til å lære.
 • Evnen til å føle, utrykke og mestre positive og negative følelser og oppgaver.
 • Evnen til å etablere og opprettholde relasjoner med andre.
 • En balanse mellom arbeid og lek, hvile og aktivitet og lignende.

Dessverre tror jeg at mange mennesker tar sin psykiske helse for gitt. Det er først når den har fått seg en knekk eller har utviklet et problem at vi begynner å tenke på forebygging. Det kreves mye innsats, tid og energi for å bygge og vedlikeholde psykisk helse. Jo mer innsats, tid og energi du investerer i din psykiske helse, jo sterkere blir den.

Å være følelsesmessig og psykisk frisk betyr ikke at en unngår å gå gjennom dårlig tider eller opplever emosjonelle problemer. Vi går gjennom både skuffelser, endringer og tap som kan forårsake både det å bli trist, stresset og at angstsymtomer kan oppstå.. Dette kan være en del av det normale livsløpet også i et prosjektperspektiv.

Forskjellen er at mennesker med god psykisk helse har evnen til å sprette tilbake fra motgang og opprettholder et positivt syn. De har verktøy til å takle vanskelige situasjoner når de oppstår og forblir fokusert, fleksible og kreative i dårlige tider så vel som i gode tider.

Du kan bidra til å holde deg i god psykisk helse gjennom å:

 • holde deg aktiv.
 • spise sunt og godt.
 • vise måtehold med alkohol.
 • be om hjelp når du trenger det.
 • holde kontakten med din nærmeste familie, venner og arbeidskollegaer.
 • ta pauser når du føler behov for det.
 • akseptere den du er.
 • gjøre noe du er god på og nyte det.
 • tilstrekkelig med søvn og hvile.

Retorikk

Svært mye av prosjekthverdagen vår fylles gjennom et konsum av mailer og ymse slag av presentasjoner, både med og uten bilder. Vi lever i en komplisert og visualisert verden hvor blant annet bilder er med på å fortrenge verbaltekst på flere felt.

Retorikk kan sies å være læren om talekunst, å bruke språket effektivt og overbevisende. Retorikk er også bruk av skriftlig og visuelt språk. Retorikk i forskjellige former påvirker oss i større eller mindre grad i et prosjektperspektiv. Moderne retorikk er også læren om å forene forståelse, handling, erkjennelse og følelser. Retorikk er grunnlaget for all sosial samhandling og er kanskje den viktigste ferdigheten vi tilegner oss i våre liv.

For at retorikken skal være god, finnes det flere kjente retoriske virkemidler du kan bruke. Her er noen av dem:

 • Gjør ditt budskap overbevisende.
 • Disponer innholdet fornuftig.
 • Skap tillit.
 • Skap følelser.
 • Bruk fornuftig argumentasjon.

Gjennom positiv retorikk i prosjektet er du med på å skape et forhold preget av tillit og respekt. Er du i en presset eller stresset situasjon så tenkt deg om minst to ganger før du fyrer av mailen din eller en annen form for kommunikasjon. Og for all del, unngå manipulerende retorikk.

Lykke til - med å sette mennesket i sentrum!