Mennesket i et prosjektperspektiv

Mennesket i et prosjektperspektiv

DND: PMBOK, WBS og Gantt versus Mennesket. Hva teller mest?

Av Eldar Hatteland, Seniorkonsulent prosjektledelse, EVRY

Hva betyr det å sette mennesket i sentrum? Har det noen betydning i det hele tatt, eller er det bare PMBOK, WBS, kritiske stier, Gantt, prognoser og alle de andre fantastiske verktøy som teller?

I forrige artikkel beskrev jeg sosialpsykologien som kan sies å være studiet av menneskelige tanker og adferd i sosiale situasjoner. Jeg så nærmere på noen sosiale fenomener som fysisk/psykisk helse og retorikk som jeg mener har en avgjørende betydning for utfallet av samhandling.

I denne siste artikkelen skal jeg se nærmere på begrepene etikk/ moral og holdninger, som jeg mener det er viktig å ha kunnskap om i et prosjektperspektiv.

Hva er etikk og moral?

Begrepene etikk og moral er nær beslektet. Etikk er opptatt av hva som er godt for enkeltindividet og for samfunnet og er et system av moralske prinsipper som påvirker hvordan mennesket tar beslutninger. Med andre ord – etikk er standarder eller regler for den oppførsel som forventes av deg som menneske og av samfunnet. Moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om hva som er rett eller galt. Vi kan gjerne definere det som et verdisystem. Et slikt verdisystem dreier seg ikke bare om å endre eller påvirke holdninger, men også om å styrke vår evne til omstilling, samarbeid og nytenkning. Og sist men ikke minst – vårt moralske ansvar for hverandre.

Noen verdier refererer seg til hvordan man bør være (for eksempel ærlig, oppriktig, disiplinert) mens andre verdier refererer seg til hva man ønsker å oppnå her i livet (f.eks. visdom, berømmelse, penger, materielle goder).

Mennesker kan arbeide og leve sammen med ulike verdisystemer i et prosjektperspektiv. Av forskjellige årsaker og sammenhenger oppstår det såkalte verdikonflikter. Verdikonflikter oppstår bare når mennesker prøver å tvinge ett sett av verdier over på andre. Eller manipulerer verdier som ikke tillater ulike tro og oppfatninger. Det er derfor liten vits i å prøve å forandre verdier i et kort tidsperspektiv. Det blir det ofte bråk av.

Interessekonflikter kan oppstå i et prosjektperspektiv når en eller flere parter mener at for å tilfredsstille hans behov, må behovene eller interessene endres eller ofres. Årsaken til interessekonflikter skyldes ofte en oppfatning om uforenelige behov. To av de mest vanlige typene av slike interessebaserte konflikter er materielle utfordringer (for eksempel penger, tid, fysiske ressurser, kvalitet etc.), og psykologiske utfordringer (for eksempel oppfatninger om rettferdighet, tillit, respekt etc.)

De ulike typer konflikter og dilemmaer i prosjekter oppstår som regel på grunn av tilstedeværelsen av negative følelser, misoppfatninger, dårlig kommunikasjon, misforståelser eller vedvarende negativ adferd.

Moralsk dilemma

Mine opplevelser gjennom ikt-historien har vært at mennesket relativt ofte sliter med spørsmålet om hva som er rett og galt. Å ha kunnskap om etikk betyr ikke at man alltid vil ende opp med de riktige moralske valg. Et moralsk dilemma er en situasjon hvor du må velge mellom to tilnærmet like ubehagelige alternativer. Og kanskje det som er enda verre – uansett hva du velger å gjøre vil det føre til at noen eller noe vil lide i prosjektet ditt. Situasjonen du er i krever handling og du må bestemme deg for hva som er moralsk riktig.

Holdninger

Et annet og viktig aspekt ved etikk og moral er vår holdning. Med holdninger forstår vi de trekk eller egenskaper som er varig for et menneske. De gjør det mulig for omgivelsene å ha noen forventninger til om hvordan mennesket vil reagere i bestemte situasjoner og sammenhenger i et prosjektperspektiv. Det finnes to typer av holdinger:

Positive holdninger og negative holdninger

Positive holdninger gjør deg i stand til å takle prosjekthverdagen lettere. Med en positiv holdning ser du den lyse siden av prosjektet, blir optimistisk, gir deg konstruktivt tankesett og har en forventning om at det beste kommer til å skje. Positive holdninger i et prosjekt gir resultater for eksempel på følgende måter:

 • Ser muligheter og leter etter løsninger
 • Positiv, kreativ og konstruktiv tekning
 • Optimistisk, motivert og inspirert til å oppnå målet

Det gir mange fordeler med positive holdninger. Ser du den lyse siden av prosjektet påvirker det ikke bare deg, men menneskene i prosjektet og miljøet rundt deg. Her er noen eksempler:

 • Evnen til å inspirere og motivere andre og degselv
 • Hjelper å oppnå raskere, enklere og suksess på veien mot målet
 • Mer energi, indre styrke og kraft
 • Evnen til å møte utfordringer på veien mot målet.

Hvordan kan vi så utvikle en positiv holdning som vil lede deg og ditt prosjekt til en suksess?

Her er etter min erfaring noen sentrale områder på det:

 • Se på de lyse sider av livet og prosjektet
 • Velg å være optimistisk
 • Ha tro på deg selv og prosjektteamet
 • Les inspirerende faglitteratur
 • Ha omgang med glade mennesker
 • Positiv mental visualisering

Negative holdninger ødelegger på mange måter vårt potensial i et prosjektperspektiv. Det verste er at vi kan bli i en slik negativ tilstand slik at vi ikke ser eller evner å finne veien til målet. En vedvarende negativ holdning vil sannsynligvis ta knekken på deg. Men når det er sagt så finnes det alltid et valg. Det er opp til deg, din bevissthet, dine tanker og holdninger som til syvende og sist bestemmer hva du skal eller ønsker å fokusere på.

Avslutning på min artikkelserie

Du som har ditt arbeid innenfor prosjektledelse/ledelse vet hva PMBOK, WBS, kritiske stier, Gantt, prognoser og alle de andre fantastiske verktøy, teknikker og programvarepakker er for noe.

Men vet du hva det egentlig betyr å sette mennesket i sentrum?

Mitt budskap gjennom fire artikler har vært å se på mennesket i et IKT- prosjektperspektiv og beskrevet en del sosiale fenomener som etter min erfaring gjennom ca. 35 år i ikt- bransjen har en viktig betydning i dette arbeidet. Nå er det opp til deg å sette mennesket i sentrum, den viktigste ressursen du har. Jeg ønsker deg all lykke til!