Mens vi venter Ballmer

Mens vi venter Ballmer

Da Munchen ville legge om til åpen programvare tok det ikke lang tid før Steve Ballmer var på besøk. Når kommer Ballmer til Oslo?
Teknologirådet anbefaler Morten Andreas Meyer en tøffere profil med å anbefale programvare basert på åpne standarder. Rådet vil ikke selv si at dette er et anslag mot Microsoft og andre som selger standard programvare til offentlig sektor, men Meyer lover å ta anbefalingene med seg i sitt videre arbeid med å effektivisere og gjøre offentlig sektor mer tilgjengelig for publikum.

Bak ordene om åpenhet og standardløsninger, skjuler det seg også helt andre motiver for det offentlige. Nemlig de rent kommersielle. Det danske teknologirådet publiserte for to år siden en rapport som har fått stor oppmerksomhet i EU.

I rapporten har man gjort konkrete beregninger for hva den danske offentlige sektor kan spare på å bytte leverandøravhengig programvare med produkter som er gratis og basert på åpen kildekode. Hvis vi anvender tallene på norske forhold vil man på kort sikt kunne spare en milliard kroner årlig på en total omlegging av programvarepolitikken. På lang sikt er det snakk om rundt 700 millioner kroner årlig.

Det er slett ikke bare Microsoft som vil bli rammet av en slik omlegging, men selskapet vil være det som vil føle en slik omlegging hardest på kroppen. Derfor spør vi oss når Ballmer føler behov for å avlegge Oslo et besøk, og hvem som følger med på flyet tilbake til Seattle for å få en dypere innsikt i Microsofts programvareutvikling?

I en ny test utført av av det britiske magasinet PC pro vinner Open office (som er gratis) over Microsofts officepakke, og det på funksjonalitet. Produktene basert på åpen kildekode blir stadig mer konkurransedyktige, og det blir spennende å følge med på hvor tøff Meyer tør å være når han skal legge opp den nye politikken for offentlig programvareprofil.

Det var daværende statsråd Victor D. Norman som startet kampen mot Microsofts hegemoni i offentlig sektor da han sommeren 2003 sa opp den statlige rammeavtalen med selskapet. Norman ville på den andre siden ikke gi åpen programvare en klar anbefaling. Han mente at konkurransen var best tjent med at ulike produkter selv burde slåss om kundene, uten at staten gikk inn med klare anbefalinger i den ene eller andre retning - en holdning den gamle NHH-professoren var programforpliktet til å holde fast på.

Meyers konklusjoner får vi vite mer om til våren. Spørsmålet er om de kommer før eller etter at Ballmer har avlagt hans kontor en visitt?