Mer AJAX i nytt Java-verktøy

Den nye versjonen av Sun Java Studio Creator blir helt gratis og skal gjøre det enklere å lage AJAX-applikasjoner.

Sun Java Studio Creator 2, som ble lansert i går, er rettet mot  bedriftsmiljøer og Visual Basic-utviklere.

For å tilrettelegge for mer rikholdige Internett-applikasjoner, er den nye versjon av denne verktøykassen forsynt med et sett JavaServer Faces-komponenter og kodeklipp for å utvikle applikasjoner i AJAX-stil.

Komponenter som kan brukes om igjen, for funksjoner som "mapping" og fullføring av tekst, gjør utviklerne i stand til å oppnå AJAX-funksjonalitet uten å måtte programmere i AJAX, ifølge Sun.

- I disse komponentene kan stil og tema justeres. Dette er viktig for utvikere som ønsker å tilpasse utseendet på en web-applikasjon eller sørge for ett felles utseende på ulike web-applikasjoner, sier Dan Roberts, Suns markedsdirektør for utviklingsverktøy.

Tematilpasning innebærer at du kan definere i et malark hvordan en side skal se ut, opplyser Roberts til Infoworld.com.

AJAX-effekt

AJAX bidrar til vekst for Suns verktøy, mener analytiker Stephen O'Grady i Redmonk.

- Særlig AJAX er en viktig tilvekst til Creator, siden det muliggjør web-applikasjoner som gir langt større nytteverdi for brukerne.

Han mener at man likevel må være oppmerksom på at når det legges så mye vekt på at det skal være enkelt, risikerer man at mer erfarne brukere vender ryggen til Creator.

- Fordelen er at utviklere med begrenset kompetanse raskt kan lage nokså sofistikerte web-applikasjoner. Enkelte mer erfarne utviklere vil nok synes at noe av abstraksjonen er unødvendig, sier O'Grady.

Netbeans

Sun Java Studio Creator 2 er fundert på Netbeans 4.1, en verktøyplattform basert på åpen kildekode. Netbeans byr blant annet på versjonskontroll og refaktorering samt støtte for klasse-browsing og navigasjon i applikasjoner.

Versjon 2 har også et API (grensesnitt for applikasjonsprogrammering) som gjør det mulig å jobbe med data uavhengig av kilden.

Det betyr for eksempel at du kan dra og slippe en webtjeneste på en side uten å måtte skrive kode for å binde den til akkurat denne tjenesten. Datakilder behandles på samme måte.

Verktøyet har også et dra og slipp-miljø for utvikling av web-applikasjoner og såkalte "portlets". Det finnes også oppdateringer til applikasjonsserveren, eksempeldatabasen og utviklerverktøyet som finnes i pakken. Sun Java Studio Creator koster tidligere 99 dollar, men har nå blitt gratis.