Mer batteritrøbbel for Nikon

Mer batteritrøbbel for Nikon

EN-EL3-batterier skaper problemer for Nikon. Nå har selskapet satt igang et frivillig program for tilbakekalling og utskiftning av alle batteriene.

Ytterligere batch- nummer må kontrolleres for Nikon D50, D70 og D100 og det oppladbare Li-ion-batteriet EN-EL3, skriver selskapet i en pressemelding.

Som tidligere meldt har Nikon oppdaget at enkelte oppladbare Li-ion-batterier av typen EN-EL3 for Nikon digitale SLR-kameraer i sjeldne tilfeller kan slutte å fungere, noe som fører til overoppheting under opplading.

Selskapets undersøkelser har vist at årsaken til denne defekten ikke er en konstruksjonsfeil, men resultatet av et forbigående problem i en produksjonsprosess under produksjonen av denne batteritypen fra mai til september 2004.

Må sjekkes grundig

For å ivareta kundenes interesser har selskapet igangsatt et frivillig program for tilbakekalling og utskiftning av alle EN-EL3-batterier som ble produsert i denne perioden.

EN-EL3 leveres som standardtilbehør til Nikon D100, D70 og D50 digitale SLR-kameraer. Batteriet selges også som separat tilbehør for disse kameramodellene og kan brukes i Nikon D70s.

Brukere av Nikon kameraer D100, D70 og D50, og brukere av Li-ion batteriet EN-EL3, blir bedt om å etterkontrollere batteriene sine grundig, fordi at ytterligere batch-nummer ble inkludert i listen av mulige defekte batterier.

Bør returneres

Defekte batterier bør returneres til Nikon for utskiftning. Brukerne bør følge Nikons online-prosedyre beskrevet på www.europe-nikon.com/support. Hjelp til å gå gjennom denne prosedyren fåes ved å ringe Nikon på følgende telefonnummer (+47) 23 50 01 17.

Tilsvarende returnerte EN-EL3-batterier byttes gratis ut mot et nytt batteri av typen EN-EL3a eller EN-EL3e.